Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia Akademického Senátu UK za FM UK

Členovia Akademického Senátu UK za FM UK

Zamestnanecká časť:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. - členom do 2.2.2023
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Študentská časť:
Kristína Mravcová
Mgr. Ester Federlová

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave je od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2023.