Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia Akademického Senátu UK za FM UK

Členovia Akademického Senátu UK za FM UK

Zamestnanecká časť:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

Študentská časť:
Romana Bohušová
Mgr. Juraj Kamenský

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave je od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027.