Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia Akademického Senátu UK za FM UK

Zamestnanecká časť:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave je od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2023.