Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada vysokých škôl

Rada vysokých škôl

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.

Člen RVŠ zástupca za FM UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Viac o RVŠ na stránkach: https://www.radavs.sk/