Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl je jediný orgán združujúci a zastupujúci študentov všetkých vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ je ustanovená zákonom o vysokých školách a má o. i. kompetencie v oblasti pripomienkovania rôznych dokumentov v gescii ministerstva školstva.

 

Člen ŠRVŠ zastupujúci FM UK
na obdobie 2023 až 2024

Mgr. Juraj Kamenský

viac o ŠRVŠ na stránkach: https://srvs.eu/