Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Program Erasmus je aj pre učiteľov a zamestnancov

Naši učitelia na letnej škole v Brne

Počas druhého júlového týždňa sa naši kolegovia PhDr. Matúš Baráth, PhD. a Mgr. Martin Krajčík, PhD. zúčastnili na letnej škole v neďalekom Brne. Cieľom tohto kurzu bolo prehĺbiť kreativitu v procese vyučovania s aplikáciou do praxe, inšpirovať sa od kolegov z medzinárodného prostredia v rôznych oblastiach a získať nové kontakty pre budúce potreby mobilít a spolupráce.

 

 

Mobilita v Brne
Mobilita v Brne
Mobilita v Brne
Mobilita v Brne
Mobilita v Brne
 

Júl na zahraničnom oddelení

Tento týždeň /15.07-19.07.2024/ hosťujeme kolegyne z novo zazmluvnenej  univerzity – Polytechnic Institute of Tomar, Portugal.
Paulu Almeidu - z Fakulty managementu, Mariu Cartrogu z ich zahraničného oddelenia a Isabel Pitacas z Fakulty matematiky.

Dámy sme spoznali na medzinárodnom týždni  partnerskej univerzity v Klaipeide v Litve. Prebrali sme možnosti spolupráce v rámci BIP programu a NŠP grantov.


Začiatkom júla naše zahraničné oddelenie navštívili kolegovia z Poľska zo State  University of Applied Sciences v Jaroslawe“


Mss Lilia Trubeha Dudek - z odelenia cudzích jayzkov
Mariusy Dudek – tajomník
Piotr Maziarz – z centra študentských stáží

Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegyne z Portugalska
Kolegovia z Polska na FM UK
Kolegovia z Polska na FM UK
 
 

Jún na zahraničnom oddelení

Aktuálne uzatvárame mobilitu výstupnou dokumentáciou pre 104 Incoming Erasmus študentov z celej Európy, a uznávame prinesené kredity 60tim našim študentom vracajúcim sa z mobilít. Zároveň pripravujeme na vycestovanie v zimnom semestri 2024 cca 105 našich FM UK študentov a pripravujeme sa na príchod cca 200 Erasmus Incomings.

Veľa našich kolegov a akademikov sa vrátilo či vycestovalo v júni do mnohých exotických  destinácii ako India, Uzbekistan, Francúzsko, Taliansko.

Kolegovia  Vozár Ondrej, Daňo Andrej a Čirka Miroslav sa  v dňoch 19.-23.6.2024 zúčastnili International Week vo Vieste organizovaný Università di Foggia. Na podujatí sa zúčastnilo 305 účastníkov z 22 krajín. Program bol bohatý a množstvo zaujímavých prednášok doplnili dve networkingové podujatia, kde bola možnosť stretnutí s lídrami, učiteľmi a výskumníkmi z európskych vysokých škôl. Hostiteľská Università di Foggia nám predstavila nielen aktivity univerzity, ale aj architektúru Vieste, prírodu a aspekty kultúrneho života.

Na fakulte sme privítali kolegyne zo Sicílie z University of Messina, Concetta D'Agostino a máme srdečné pozvania návštevu opätovať. Viac z ich návštevy na obrázkoch.

Prvý júlový týždeň bude na FM v znamení letnej školy, na ktorej privítame 5O študentov a kolegov z Nemecka, Poľska, Bulharska, Rumunska, Izraela, Turecka, Španielska a Slovinska.

International week in Vieste
International week in Vieste
Concetta D'Agostino from University of Messina with colleague from different university
Concetta D'Agostino from University of Messina with colleague from different university
Concetta D'Agostino from University of Messina with colleague from different university
Concetta D'Agostino from University of Messina with colleague from different university

Letná škola v Caen, Normandia

Kolegyne Horváthová Suleimanová Juliet a Michaela Poláková sa zúčastnili v júni na  Letnej škole zameranej na cudzie jazyky organizovanej v Caen v Normanidii vo Francúzsku.
Slovami Juliet:
„Erasmus mobilita bola skvelou skúsenosťou vďaka kvalitnému, intenzívnemu a výborne zorganizovaného kurzu. Ocenili sme prístup lektorov a atmosféru veľkej a modernej univerzity. Rovnako lokalita bola nádherná“


Erasmus mobility in Caen
Erasmus mobility in Caen
Erasmus mobility in Caen
Erasmus mobility in Caen
Erasmus mobility in Caen
Erasmus mobility in Caen

Apríl 2024

Tento mesiac sme vyslali našich kolegov do zaujímavých destinácií vo Francúzsku, Španielsku, do Čiech, Poľska a Litvy a privítali mobility z  Maďarska a Grécka.


Doc. Copuš z Katedry manažmentu sa v apríli zúčastnil dvoch Erasmus mobilít. Prvá bola na Jagiellonian University v Krakove (Poľsko), na ktorej vyučoval v rámci kurzu „Manažment zmien a organizačná kultúra“. So zástupcami tejto univerzity rámcovo spoločne prediskutovali plánovaný projekt prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu a stanovili si ďalšie kroky smerujúce k jeho úspešnému podaniu.

Druhá mobilita prebehla na Kaunas University of Technology (Litva), na ktorej sa zúčastnil medzinárodného týždňa spolu s ďalšími 100 účastníkmi z 23 štátov. Okrem participácie na bohatom odbornom programe vyučoval v rámci kurzu „Business Management“ na School of Economics and Business.

Doc. Copuš in Krakow
Doc. Copuš in Kaunas
Kaunas centrum
 

Medzinárodný týždeň v Klaipede

Naše zahraničné oddelenie sa zúčastnilo na Medzinárodnom týždni v Klaipede v Litve.
Klaipéda je mesto na pobreží Baltského mora s nádherným starým prístavom a veľkým a dôležitým novým prístavom.
Navštívili sme našu partnerskú univerzitu - Klaipėdos valstybinė kolegija - KVK www.kvk.lt/en/, ktorá má 3 fakulty: obchodnú, zdravotnú a technologickú.
Tieto školy majú perfektne vybavené laboratóriá a učebne.
Táto univerzita organizovala Medzinárodný týždeň Erasmus pre partnerské univerzity z krajín EÚ - a všetci účastníci tiež prezentovali svoje inštitúcie a v rámci zaujímavých workshopov si vymieňali skúsenosti na rôzne témy.
Celý týždeň mal navyše úžasný sprievodný program.
Ďalší ich medzinárodný týždeň sa bude konať 23.-27. septembra 2024 - všetkým kolegom viac než odporúčame.

Klaipeda city
Klaipeda International week
Sunset in a glass
Sunset in Klaipeda after SAUNA
Michael Roumeliotis

Michael Roumeliotis

 

Na FM sme hosťovali kolegu z Grécka - Michael Roumeliotis z University of the Aegean, Department of Business Administration, ktorý tu bol na STA mobilite a prednášal na témy Business ethics, Corporate governance, Corporate social responsibility.

 

 

 

Melinda Kovács

Melinda Kovacs

Melinda Kovács prišla z University of Szeged z Maďarska, z IRO na Faculty of Economics and Business Administration.

Marec a apríl 2024

V týchto  dňoch hosťujeme učiteľské mobility Litvy a Nemecka a aj kolegyňu  zo zahraničného  oddelenia  z Rigy v Lotyšsku.

Margidas Morkunas  z Vilnius University – Faculty of Economics and  Business, je u nás už druhýkrát, našich  študentov aj Bratislavu si veľmi obľúbil   odučí 16h na tému dodávateľských reťazcov, a v rámci diskusií  s našou prodekankou pre zahraničné veci sa črtá  aj  vedecko výskumná  spolupráca a možný vznik tzv. marketingového laboratória.

Stefan Kettenburg - Brandenburg University of Applied Sciences, Nemecko - kolega z novo-zazmluvnenej  univerzity v rámci  Erasmus  programu, nadväzuje spoluprácu s kolegami  nemeckého programu.
Anna Greta Pilsuma – Riseba University  of Applied  Sciences, Riga, Lotyšsko – ktorá má na starosti na domácej  inštitúcii aj zamestnanecké  mobility, ponúka našim kolegom  aktívne príležitosti v rámci „visiting teacher“ mobilít priestor na akékoľvek zaujímavé témy našich kolegov aj mimo ich rozvrhu.

visiting from Latvia/návšteva z Lotyšska
visiting from Germany and Lithuania/návšteva z Nemecka a Litvy
visiting from Germany and Lithuania/návšteva z Nemecka a Litvy

Začiatok letného semestra

Letný semester  sa nezačal  len privítaním nových zahraničných  Incoming študentov, ale aj návštevami  zahraničných mobilít - vyučujúcich a zamestnancov  z partnerských  univerzít, vysielaním našich kolegov a študentov aj v rámci krátkych mobilít BIP formátu. V marci  sme privítali:

Ceren Demir,  Istanbul Gelisim University, Turecko

Kristinu Hlavati Bertoncelj, Juraj Dobrila University of Pula, Chorvatsko

V najbližšej dobe očakávame  kolegov z Rumunska a Lotyšska.

V piatok  pokračujeme  v tradícii  piatkovej  kávy pre zahraničných študentov „Coffee at IRO Offee“ aj za účasti a podpory členov Beánia tímu,  ktorí iniciovali mnohé študentské eventy pre nových Incomings a vytvorili na FM  chýbajúci body program.

Na FM UK  máme aktuálne 2 Incoming stážistky z Turecka: Fatma Nur Kaya a Haliloğlu Buse, ktoré  sa starajú o Incoming návštevy a robia im program aj mimo pôdy fakulty, čo je neoceniteľnou pomocou,  spestrením ich  pobytu  a prínosom.

Ceren Demir z Turecka
Kristina Hlavati Bertonceli y Chorvátska
Stážistky na FM UK na potulkách po Bratislave
Stážistky na FM UK na potulkách po Bratislave
Stážistky na FM UK na potulkách po Bratislave

Ms. Magdalena Marcewska

V závere septembra sme privítali na učiteľskej mobilite mladú pedagogičku a výskumníčku Magdalenu Marcewsku z Varšavy. Do akademického života na našej fakulte ju uviedla pani prodekanka Vilčeková. Návšteva cez program Erasmus+ má potenciál prerásť do vzájomnej spolupráce.

Ms. Magdalena Marcewska
Visit from Turkey
Visit from Turkey
Visit from Turkey
Visit from Turkey

Nechýbali ani návštevy z Turecka - 21. septembra sme privítali Rıza Çelikbaşa z Univerzity Mehmeta Akifa v tureckom Burdure. Doobeda 26. septembra nás navštívili Yunus Karataş s manželkou Seldou Karataş z Univerzity Mehmeta Akifa, Murat İpek a Burdan Mağden z Univerzity v Ordu.

Poobede v ten istý deň sme sa stretli s Beste Dinçer a Zelihou Can Ergün, ktorá prišla s rodinou.

Beste Dinçer opísala svoju Erasmus+ mobilitu: Milá komunita Univerzity Komenského, chcem vyjadriť svoju vďačnosť za skúsenosti, ktoré som získala tu v Bratislave na Univerzite Komenského. Môj čas tu bol niečím výnimočným, verím, že krásne mesto Bratislava sa pre mňa stalo druhým domovom, plným bohatej histórie, živej kultúry a srdečných, pohostinných ľudí. Mala som tú česť preskúmať jej pôvabné uličky, ochutnať vynikajúcu kuchyňu a ponoriť sa do jej jedinečnej atmosféry. Chcem tiež vyjadriť svoje hlboké poďakovanie zamestnancom Oddelenia medzinárodných vzťahov, najmä Erike a Romane. Vďaka ich neochvejnej podpore, radám a pohostinnosti bola moja cesta sem mimoriadne bezproblémová a príjemná. Od pomoci pri orientácii v administratívnych postupoch až po poskytnutie cenných informácií o živote v Bratislave. Som vďačná za rozmanité a inkluzívne prostredie, ktoré univerzita podporuje. Keďže sa pripravujem na odchod z tohto nádherného mesta a univerzity, chcem sa poďakovať každému členovi komunity Univerzity Komenského za to, že mi tu strávený čas urobil nezabudnuteľným. Poznatky, skúsenosti a priateľstvá, ktoré som tu získala, si so sebou ponesiem po celý život. Ďakujem ti, Bratislava, a ďakujem ti, Univerzita Komenského, za neuveriteľnú kapitolu na mojej akademickej ceste.

September 2023

Prvý septembrový týždeň sme začali vzácnou návštevou dekana prof. Francisca Carvalha z Portugalska z Instituto Politecnico de Tomar, s ktorou plánujeme podpísať zmluvu v rámci Erasmus+ programu a rozvinúť spoluprácu na mnohých iných úrovniach.

Jeho vlastnými slovami:
Na úvod mi dovoľte vyjadriť vďaku za krásne chvíle, ktoré som s vami a ostatnými kolegami prežil.
Bola to užitočná skúsenosť a môžem bez problémov odporučiť našim študentom a kolegom, aké výhody má vycestovanie na program Erasmus do Bratislavy a na Fakultu managementu Univerzity Komenského. Osobne sa teším na návrat na Univerzitu Komenského v blízkej budúcnosti. Možnosti výmeny pedagogických skúseností či interakcie v projektoch spoločných oblastí, sú veľmi atraktívne.

Privítali sme aj kolegov z Turecka Esmu Acun – z Aydn Adnan Menderes University - z School of Foreign Languages
a Prof. Ali Celik z Istanbul Gelisim University – Faculty of Applied Sciences.

V pondelok 11.09 sme privítali  Alfonsa Madeira a Luisa Ferreira z Instituto Superior Miguel Torga v Coimbre v Portugalsku.

Mr. Madeira ako vedúci knižnice v Coimbe ocenil sprevádzanie pánom Badurom vedúcim našej fakultnej knižnice, obaja hostia sa zúčastnia aj na slávnostnom privítaní Incoming Erasmus študentov v stredu ráno v aule rektorátu UK.

Vysielame zároveň kolegov do Chorvátska, Grécka, Českej republiky, Francúzska, Portugalska a Španielska.

Dean Carvalho
Dean Carvalho
Dean Carvalho
Dean Carvalho
Dean Carvalho
Prof. Ali Celik z Istanbul Gelisim University
Esmu Acun – z Aydn Adnan Menderes University
Esmu Acun – z Aydn Adnan Menderes University
Esmu Acun – z Aydn Adnan Menderes University
Alfonso Madeira a Luis Ferreira
Alfonso Madeira a Luis Ferreira
Alfonso Madeira a Luis Ferreira
Alfonso Madeira a Luis Ferreira
Alfonso Madeira a Luis Ferreira
Alfonso Madeira a Luis Ferreira
 

Výzva na podávanie prihlášok na učiteľské mobility STA otvorená do 31.08.2023

Výzva na podávanie prihlášok na  učiteľské mobility STA otvorená do 31.08.2023, kolegovia nezmeškajte:
https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/prihlasky-na-vsetky-mobility/

aj v týchto dňoch  vysielame a prijímame  kolegov v rámci Erasmu do/z atraktívnych destinácií, prichádzajú plní podnetov, dojmov, nových skúseností a zážitkov, prikladáme veľavravné fotografie.

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. na mobilite v Chorvatsku

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. na mobilite v Chorvatsku na Juraj Dobrila University of Pula

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. na mobilite v Chorvatsku na Juraj Dobrila University of Pula
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. na mobilite v Chorvatsku na Juraj Dobrila University of Pula

Návšteva z Aydin Adnan Menderes University

Návšteva z Aydin Adnan Menderes University, Turecko – kolega z katedry ekonómie - Mustafa Guder

Návšteva z Aydin Adnan Menderes University
Návšteva z Aydin Adnan Menderes University

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. na mobilite v Čechách

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. – na mobilite v Čechách - Škoda Auto University, Mladá Boleslav CZ

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. – na mobilite v Čechách - Škoda Auto University, Mladá Boleslav CZ

Návšteva z University of Cucurova, Turkey

Návšteva z University of Cucurova, Turkey – katedry štatistiky - Mrs. Deniz Unal Ozpalamutcu

Návšteva z University of Cucurova, Turkey
Návšteva z University of Cucurova, Turkey

Júl – august 2023

Aj počas letných mesiacov vysielame a prijímame kolegov v rámci Erasmus mobilít.
Naši akademici  navštívili a navštívia partnerské univerzity v Rakúsku, Francúzsku, Španielsku, Izraeli, Srbsku a Českej republike.
Kolegovia Balco a Delaneuville pripravujú extra článok z návštevy v Amiens a pripravovanej jesennej  BIP v spolupráci s ďalšími univerzitami, extra správa bude aj o Letnej škole ktorá začína 24. 07. 2023 na Western Galilee College v AKKO v Izraeli, za aktívnej účasti našich študentov a vyučujúcich.

V rakúskom Steyeri na University of Applied Sciences Upper Austria, School of  Business and Management naše kolegyne doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD. a doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. absolvovali Training week, odniesli a odprezentovali posledné vydania časopisu Marketing Science and Inspirations a poskytli ho na registráciu do miestnej akademickej knižnice. Základy tejto dlhoročnej spolupráce položil ešte pred rokmi súčasný dekan FM UK prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a naši akademici sa každoročne aktívne zúčastňujú aj ich medzinárodnej konferencie.

Doc. Copuš z Katedry manažmentu sa v júli spolu s ďalšími akademickými vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi škôl, HR manažérmi a projektovými manažérmi z Nemecka, Portugalska, Francúzska, Švédska, Grécka, Chorvátska, Bulharska, Španielska, Rumunska a Litvy zúčastnil Erasmus tréningu s názvom "Leadership and Management in Educational Establishments" v Prahe.

Navštívilo nás aj zopár  kolegov s rodinami  z partnerských univerzít v Turecku menovite:
Umit Gozel - Aydin university - study department affairs
Celile Ozcicek Dolekoglu - Adana University - from Business management Department

Tureckým návštevám sa extra venuje aj  naša  kolegyňa Yarimoglu Emel /TR/, ktorá je u nás vďaka grantu cez Národný štipendijný program ako výskumníčka.

Erasmus Staff mobility in Steyr
Erasmus Staff mobility in Steyr
Erasmus Staff mobility in Steyr
Erasmus Staff mobility in Steyr
Erasmus mobility in Prague - doc. Copuš
Erasmus mobility in Prague - doc. Copuš
Erasmus mobility in Prague - doc. Copuš
Erasmus mobility in Prague - doc. Copuš
Celile Ozcicek Dolekoglu with family
Umit Gozel with family
Umit Gozel with family
Yarimoglu

Liliana Pimental z University of Coimbra

V júni  sme aj privítali hosti z našich  partnerských  univerzít z Portugalska a Turecka, menovite:

Liliana Pimental z University of Coimbra prerokovala na Katedre ekonómie a financií s kolegyňami ďalšie kroky na pripravovanom spoločnom  projekte.

Liliana Pimental z University of Coimbra
Liliana Pimental z University of Coimbra
Liliana Pimental z University of Coimbra
Liliana Pimental z University of Coimbra
Liliana Pimental z University of Coimbra
 

Cristina Blazquez Gómez

Cristina Blazquez Gómez
Visit from University of the Basque Country, Spain, June 19.

Cristina Blazquez Gómez
Cristina Blazquez Gómez
Cristina Blazquez Gómez
 

Caner Muratoglu

Caner Muratoglu from Ordu University, Turkey

And also colleagues from Kafkaz University - Tuncer Yilmaz and Yunus ZENGIN /no pictures unfortunately/

Caner Muratoglu
Caner Muratoglu

Jún 2023

V júni sa na prednáškovom Erasmus+ pobyte na University of Warsaw (Poľsko) zúčastnil doc. Copuš z Katedry manažmentu. Hostila ho prof. Elwira Gross-Gołacka, ktorá bola na FM UK vyučovať v marci.

doc. Copuš na prednáškovom Erasmus+ pobyte na University of Warsaw

Naši kolegovia v júni

Naši kolegovia v júni 2023 využili možnosť absolvovať Erasmus Staff Training weeks v Barcelone, na Tenerife a v Rumunsku.
 

Barcelona Montjuic
Barcelona Tour
Tenerife
Tenerife
Erasmus mobilita v Rumunsku
Erasmus mobilita v Rumunsku
Erasmus mobilita v Rumunsku
Erasmus mobilita v Rumunsku

Deň medzinárodných návštev

Tento týždeň začal na zahraničnom oddelení “Dňom medzinárodných návštev” akademikov a zamestnancov partnerských univerzít z Turecka, Rumunska a Poľska, spolu sme hosťovali v družnej a priateľskej atmosfére cca 18 kolegov, ktorí sa stretli aj s prodekankou Dr. Luciou Vilčekovou.

Hostia menovite aj na fotkách:
Ayhan Koc, Yasin Bilir, MEHMET KOKOGLU from University of Erciyes
Gabriella Maczkó from University of Szeged
Hakan ACAR  from Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Ali Yilmaz, UTKU ERGUL, Ahmet DUMAN  from Bursa Uludag University
İbrahim Hakkı Solmaz, Ali Akyar from Ardahan University
Kalender Özcan Atılgan atilgan  from Mersin University
Pantilimon Ioana from National University Of Political Science and Public Administration
Szymanek Damian from University of Economic Humanities in Bielsko - Biala
Cornelia Ududec, Carmen Gabriela Sirbu from Danubius University
Tuncer Kachan from Siirt University

Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Day of International Visits
Tuncer Kachan
 

Máj 2023

Dnes 02.05.2023 navštívíli študenti Babylon Study Association of International Business Communication z Holandska našu Fakultu managementu v počte 40 návštenvíkov. Privítala ich prodekanka Vilčeková a zúčastnili sa prednášky Medzinárodný marketing vedený prof. Cagáňovou.

Visitors from Babylon Nijmegen
Visitors from Babylon Nijmegen
Visitors from Babylon Nijmegen
Visitors from Babylon Nijmegen
Visitors from Babylon Nijmegen
Visitors from Babylon Nijmegen
Visitors from Babylon Nijmegen
 

doc. Copuš na Erasmus mobilite na Universite of Niccolò Cusano

V máji sa na prednáškovom Erazmus pobyte na University of Niccolò Cusano (Rím, Taliansko) zúčastnil doc. Copuš z Katedry manažmentu. Hostil ho prof. Valeri, ktorý bol na FMUK vyučovať v marci.

doc. Copuš na University of Niccolò Cusano
doc. Copuš na University of Niccolò Cusano
doc. Copuš na University of Niccolò Cusano
 

Vincent Fromentin

Vincent Fromentin – from Universite of Lorraine
Teaches - Analyse de donnees quantitatives approfondie

Vincent Fromentin

Dr. Jitka Bartošová

Prague University of Economics and Business - Faculty of Management

Odučila u nás  prezentáciu na tému - Multivariate Statistical Methods

Jitka Bartošová
Jitka Bartošová
Jitka Bartošová
Jitka Bartošová
Jitka Bartošová
 

Mr. Jonathan Lavilla de Lera

University of Basque Country – our Enlight partner
Mr. Jonathan Lavilla de Lera – from Faculty of Education , teaches at  Faculty of Art – Ancient Greek Philosophical Terminology

Mr. Jonathan Lavilla de Lera
Mr. Jonathan Lavilla de Lera

3 guests from Giresun University

Giresun University
3 guests from IT Department:
Fatih Topcu, Derya Erdogan, Kenan Ergun

Fatih Topcu, Derya Erdogan, Kenan Ergun
Fatih Topcu, Derya Erdogan, Kenan Ergun

Mangirdas Morkunas and Nuran ÖZTÜRK

Mangirdas Morkunas from Vilnius University (STA Mobility)
Nuran ÖZTÜRK from Trabzon University, Turkey (STT Mobility)


Mangirdas Morkunas and Nuran ÖZTÜRK
Mangirdas Morkunas and Nuran ÖZTÜRK
Mangirdas Morkunas and Nuran ÖZTÜRK
Mangirdas Morkunas and Nuran ÖZTÜRK

Selcuk Soyleriz

Selcuk Soyleriz from Giresun University Turkey

Selcuk Soyleriz
Selcuk Soyleriz

Apríl 2023

Hneď po Veľkej Noci bolo na zahraničnom oddelení FM UK rušno.
V priebehu 4 dní sme privítali 14 hosťujúcich  kolegov zo Španielska, Litvy, Talianska, Turecka, Portugalska, Rumunska a Chorvátska.
lva Silvar – Faculty of Economics and Tourism dr. M. Mirkovic, Juraj Dobrile University of Pula, Croatia (HR) odučila prednašku na tému - Digital Marketing, Successful factors of websites, case studies.
Maria Gouveia – ISCAC/Coimbra Business School, Portugal, odučila - Linear programming optimization.
Katedra stratégie privítala hostí z Litvy v rámci Erasmus+ projektu KA122 “The challenge is managing digital innovation for educators”.
Ostatné zamestnanecké mobility sa stretli s kolegami z jednotlivých katedier a  predstaviteľmi zahraničného oddelenia.

V poslednom aprílovom týždni sme privítali hostí zo Španielska, Rumunska Francúzska a Turecka

O našich prichádzajúcich hostí nám pomahajú sa starať aj Incoming stážistky Mariangela Barraco z University Messina Italy a Julia Sánchez de Miguel z Autonomous University of Madrid Spain

Incoming interns Mariangela Barraco and Julia Sánchez de Miguel
Incoming interns Mariangela Barraco and Julia Sánchez de Miguel

Carlos Francisco Da Cunha Picado

Carlos Francisco Da Cunha Picado from Universidade de Aveiro

Pán Francisco Picado bol veľmi vďačný po svojej návšteve na FM UK, ktorú vyjadril vlastnými slovami:
"Musím poďakovať Univerzite Komenského a špeciálne pánovi Olšavskému za to, že mi dali možnosť učiť v zahraničí a najmä vám musím poďakovať za to, že ste si na to zabrali priestor vášho vyučovania v triede. Dúfam že študenti boli tiež spokojní. Chcel by som vám tiež poďakovať za spôsob, akým ste ma privítali, a dúfam, že sa vám budem môcť odvďačiť, keď vaši akademici navštívia Portugalsko.
Bol to dlhý a únavný, ale vynikajúci deň  návštevy Bratislavy. Staré mesto je skutočne fascinujúce a je ľahké stratiť hodiny bez toho, aby ste si všimli čas. Aj váš syr je úžasný."

Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado
Carlos Francisco Da Cunha Picado

Ecem Sezen Yakal and Tolga Yazici

Ecem Sezen Yakal and Tolga Yazici from University Antibas

Ecem Sezen Yakal and Tolga Yazici
Ecem Sezen Yakal and Tolga Yazici
Ecem Sezen Yakal and Tolga Yazici
Ecem Sezen Yakal and Tolga Yazici
Ecem Sezen Yakal
Tolga Yazici

Tatyana Hristova

Tatyana Hristova from Varna University of Management, Bulgaria

Tatyana Hristova
Tatyana Hristova
Tatyana Hristova
 

Oihana Garcia

Oihana Garcia - University of the Basque Country, Spain – Enlight Partner – she was teaching  our students Statistics

Oihana Garcia
Oihana's lesson at Comenius University
Oihana's lesson at Comenius University
Oihana's lesson at Comenius University
Oihana's lesson at Comenius University
 

Laura Claudia Popescu

Laura Claudia Popescu - National University of Political Studies And Public Administration, Romania

Laura Claudia Popescu
Laura Claudia Popescu
Laura Claudia Popescu
Laura Claudia Popescu

Samuel Gil Puentes

Samuel Gil Puentes- Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Spain

David Beyssac

David Beyssac – from Enlight Partner -  met Lucia Vilčeková and negotiated about the Dual Degree the IAE is currently creating with our university

David Beyssac with Erika Cernekova
Lucia Vilcekova, Erika Cernekova and David Beyssac

Návšteva z Litvy v rámci Erasmus+ projektu KA122

Katedra stratégie privítala hostí z Litvy v rámci Erasmus+ projektu KA122 “The challenge is managing digital innovation for educators”.
Doc. Holienka z Katedry stratégie a podnikania: "Minulý týždeň nás navštívila delegácia z litovského Panevėžys Education Center, ktoré sa zameriava na rôzne formy vzdelávania pre rozmanité cieľové skupiny, od detí v predškolskom veku až po seniorov. Členky delegácie sa venujú najmä vzdelávaniu v oblastiach STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Architecture, Mathematics) a robotiky. Zdieľali sme spoločné skúsenosti s využívaním online technológií vo vzdelávaní a absolvovali sme niekoľko stretnutí a exkurzií na FM UK aj s externými subjektami z podnikateľskej praxe. Tiež sme hovorili o možných prienikoch vo výskume, napríklad v oblasti podnikania študentov."

návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v rámci projektu Erasmus+ KA122
návšteva z Litvy v Danubiane
 

Céline BLONDEAU

Céline BLONDEAU
France

návšteva Céline BLONDEAU z Francúzska
návšteva Céline BLONDEAU z Francúzska
zľava doc. Papula, Céline BLONDEAU, Dr. Kočišová
Erika Černeková a Céline BLONDEAU

Visitors from our Enlight Partner University

Visitors from our Enlight Partner University - University of the Basque Country (UPV/EHU) Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso

Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
Rosa Marla Orejas Perez and Itziar Telleria Alonso
 

Salvatore Calogero Cittadino and Fabio Fragomeni

Salvatore Calogero Cittadino and Fabio Fragomeni
University of Messina

Salvatore Calogero Cittadino and Fabio Fragomeni
Salvatore Calogero Cittadino and Fabio Fragomeni

Yasemin Erdogan

Yasemin Erdogan

Yasemin Erdogan
from Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Burcu Bahçeci Başkurt

Burcu Bahçeci Başkurt
University Izmir Katip Celebi, Turkey

Burcu Bahçeci Başkurt
Burcu Bahçeci Başkurt
Burcu Bahçeci Başkurt
 

lva Silvar

lva Silvar – Faculty of Economics and Tourism dr. M. Mirkovic, Juraj Dobrile University of Pula, Croatia (HR) odučila prednašku na tému - Digital Marketing, Successful factors of websites, case studies.

Iva Silvar
Iva Silvar
Iva Silvar
 

Maria Gouveia

Maria Gouveia – ISCAC/Coimbra Business School, Portugal, unlearned - Linear programming optimization.

Maria Gouveia
Maria Gouveia

Marius Mircea Sabău

Marius Mircea Sabău
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania

Marius Mircea Sabău
Marius Mircea Sabău
Marius Mircea Sabău
Marius Mircea Sabău

Marec 2023

Marec začal návštevou prof. Algirdas Giedraitis z Lithuania Business University of Applied Sciences v Klaipeda, Litva. Hlavnou náplňou mobility bola prednáška pre študentov na témy organizačnej kultúry v Litve.
V ďalších dňoch privítame hostí z Talianska, Cypru a Turecka.


V marci taktiež vysielame našich kolegov do španielskej Valenecie na - University of Valencia a do  Brna – na MENDEL UNIVERSITY IN BRNO


V rámci Erasmus mobility navštívil FMUK prof. Marco Valeri z Niccolo’ Cusano University, Rím, Taliansko. Jeho program pozostával z výučby na dvoch predmetoch – Manažérska etika a Organizačné kultúry (európske špecifiká) a z viacerých pracovných stretnutí ohľadom možnej spolupráce v projektovej a vedeckej činnosti s predstaviteľmi fakulty – prodekanmi doc. Holienkom a Dr. Vilčekovou, s vedúcimi katedier doc. Šuplatom a doc. Copušom a s prof. Lašákovou z Centra pre podnikateľskú etiku. V rámci doterajšej spolupráce bude prof. Valeri hostiť v júni na svojej univerzite s prednáškou doc. Copuša z Katedry manažmentu.  

Dr. Copus, Ms. Cernekova, Dr. Algirdas Giedraitis
Dr. Copus, Ms. Cernekova, Dr. Algirdas Giedraitis
studenti denni aj eramsus na prednáške Algirdasa Giedraitisa
kolegyňa na mobilite vo Valencii
kolegyňa na mobilite vo Valencii
kolegyňa na mobilite vo Valencii
prednáška profesora Marco Valeri z Niccolo’ Cusano University
prednáška profesora Marco Valeri z Niccolo’ Cusano University
prednáška profesora Marco Valeri z Niccolo’ Cusano University
prof. Lašáková a prof. Marco Valeri z Niccolo’ Cusano University
doc. Suplata a prof. Marko Valeri
doc. Suplata a prof. Marko Valeri
Dr. Vilčeková, doc. Copus,, doc. Holienka, prof. Marco Valeri
prof. Marco Valeri

marec - mobility

naši kolegovia na medzinárodnom týždni na Mendelovej univerzite v Brne
návšteva z Turecka Ebrar ÖZDEMİR and Murat PEDÜK - z University of Altinbas
Anastasia Amvrosiadou - Neapolis University in Pafos, Cyprus

Február 2023

Fakultu managementu UK navštívila v rámci Erasmus+ mobility Prof. Elwira Gross-Gołacka z University of Social Sciences (Varšava, Poľsko). Hlavnou náplňou mobility bola prednáška pre študentov trajektórie Manažment ľudských zdrojov s názvom Diversity Management in Organization: Cultural Approach. Spolu s prodekankou pre medzinárodné vzťahy Dr. Vilčekovou, vedúcim Katedry manažmentu doc. Copušom a Mgr. Černekovou z oddelenia pre medzinárodné vzťahy následne prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce medzi univerzitami.

Prof. Elwira Gross-Gołacka, Mgr. Erika Černeková, doc. Lukáš Copuš
Prednáška pre študentov trajektórie Manažment ľudských zdrojov s názvom Diversity Management in Organization: Cultural Approach
Prof. Elwira Gross-Gołacka
Prednáška pre študentov trajektórie Manažment ľudských zdrojov s názvom Diversity Management in Organization: Cultural Approach
Dr. Vilčeková, Prof. Elwira Gross-Gołacka, doc. Copuš, Mgr. Černeková

Január 2023

Dr. Alina Beatrice Raileanu
Dr. Alina Beatrice Raileanu
Benazir Ozturk
Benazir Ozturk

V tomto januárovom týždni hosťujeme v rámci Incoming Erasmus mobilít kolegyne z Rumunska a Turecka.

Vzácnou návštevou na katedre marketingu je prorektorka  Dr. Alina Beatrice Raileanu z Danubius Univerzity Galati z Rumunska, ktorá absolvuje bohatý program organizovaný prof. Dagmar Cagáňovou.

Benazir Ozturk z oddelenia managemetnu na Ardahan Univerzity v Turecku si vymenila praktické skúsenosti s kolegyňami zahraničného oddelenia na FM UK.

Aktuálne je stále otvorená dodatočná výzva s deadlinom 31.01.2023 pre učiteľské mobility na letný semester 2023, kolegovia využite ju a prihláste: Prihláška na mobilitu učiteľa


November a december 2022

Počas novembra a decembra  2022 sme vyslali v rámci Erasmus mobiliít mnohých kolegov do Českej Republiky, Španielska a Portugalska.

Aktuálne je otvorená dodatočná výzva s deadlinom 31.01.2023 pre učiteľské mobility na letný semester 2023:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

Zároveň sme privítali kolegov z partnerských univerzít z Turecka, Francúzska , Poľska, Portugalska a Českej Republiky.

Arif Cem Topuz s rodinou – z Ardahan University - Faculty of Computer Engineering, Turecko.

Naši na jazykovom pobyte v Barcelone

Návšteva z Poľska a Portugalska

 

Mariia Kravets z WSIZ University Ryesyow, Poľsko

Manuela Larguinho a Paula Neves z Coimbra Business School, Portugalsko

Návšteva z Čiech a Poľska

Monika Zahradníková a Hana Boubalová -Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, CZ

Khrystyna Dimohlo – Krakow University, Poľsko

Fakultná vianočná kapustnica chutila aj hosťom

 

Október 2022

Počas októbra 2022 sme v rámci Erasmus mobilít vyslali kolegov na učiteľské a zamestnanecké mobility do Čiech, Španielska, Portugalska a na Cyprus.

Aktuálnu ponuku organizovaných staff weekov môžete stále sledovať na nasledujúcom odkaze: http://staffmobility.eu/staff-week-search  Inšpirujte sa a vycestujte!

Zároveň sme privítali troch kolegov z Atinbas University z Istanbulu z Turecka, menovite:

Bernu Dibo - manažérku prorektora, Cansu Yildiz - predsedu Rady a Yasin Karademira - ekonomického manažéra.

Október fotky

September 2022

V septembri v rámci Erasmus prichádzajúcich mobilít privítame návštevy z Turecka a Talianska, pre našich vyučujúcich je začiatok septembra aj deadlinom na podávanie prihlášok na učiteľské Erasmus mobility.
Ako prvý nás navštívil Metehan KARAKURT z University Kafkas v Turecku z katedry politológie a verejnej správy z fakulty ekonomiky a správnych vied.

August 2022

Aj uprostred horúceho leta sme v rámci Erasmu na fakulte privítali zamestnaneckú mobilitu z Istanbulu z Altınbaş University z oddelenia pre podujatia v oblasti zdravia, kultúry a športu pani Kübra Yazkan. Na FM sa jej ujal Dr. Hrček a okrem fakulty ju sprevádzal aj po Bratislave. Spoločné témy našli v oblasti športového managementu.

Dr. Hrček sa práve vrátil z jednej mobility vo Splite, z ktorej čakáme report a chystá sa práve vycestovať do Nového Sadu. Aj v tejto súvislosti dávame do pozornosti otvorenú výzvu na podávanie prihlášok na učiteľské a zamestnanecké mobility s deadlinom koncom augusta.

Odkaz na online prihlášku je k dispozícii tu:

Mobilita za účelom výučby / výučby + školenia - STA:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

Mobilita za účelom školenia / odbornej prípravy – STT:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

Rektorátny web (klikni), poskytuje všetky potrebné, aktuálne a užitočné informácie a inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry všetkých mobilít.

Jún 2022

Počas júna vyšleme kolegov v rámci Erasmus mobilít do Slovinska, Španielska, Čiech, Chorvátska a Portugalska. Aktuálnu ponuku organizovaných staff weekov môžete vždy nájsť na nasledujúcom odkaze: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Privítali sme zatiaľ mobility zo Španielska, Lotyšska  Francúzska.

Guillermo Mendizabal

Guillermo Mendizabal - profesor z Universidad De Valladolid, Katedry ekonomického vzdelávania - Valladolid, Španielsko.

Vyučuje študentov IT podnikovú ekonómu na svojej inštitúcii a je ochotný podpísať dohodu aj s Matematicko-fyzikálnou fakultou UK a v budúcnosti spolupracovať na mnohých ďalších spoločných projektoch ako BIP /nová forma projektu Erasmus/.

Jeho vlastnymi slovami:
Mal som možnosť na FM UK komunikovať s prof. Paulínou Mihalovou a prof. Darinou Saxunovou v otázkach týkajúcich sa výučby a tiež budúcich výmenných príležitostí pre lektorov. Tiež som strávil nejaký čas vo vašej knižnici. Našiel som niekoľko dobrých referencií pre moje vyučovanie v Španielsku.
Žiaľ nepodarilo sa mi dohodnúť osobné stretnutie s nikým z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Bez problémov. Mám výhovorku, aby som prišiel opäť do Bratislavy

Emil Velinov

Emil Velinov - docent z RISEBA University of Applied Sciences, Katedry marketingu a manažmentu - Riga, Lotyšsko.

Vyučuje aj pre Skoda Auto University a budúci rok chce spolupracovať v rámci nového projektu BIP aj s nami.

 

Mr. Jerome Hubler

Mr. Jerome Hubler - Associate Professor z University of Lorraine, CEU - Nancy, France.

Jerome Hubler, profesor na Univerzite v Lorraine, pricestoval, aby odprezentoval kurz finančnej analýzy od 13. do 16. júna. Fakulta manažmentu spolupracuje s univerzitou Lorraine už viac ako 15 rokov a francúzsky hovoriaci študenti majú možnosť absolvovať kurz, ktorý im okrem diplomu z Univerzity Komenského umožňuje získať magisterský titul akreditovaný vo Francúzsku.

Máj 2022

V posledné májové dni 23.05 -31.05. 2022 sme v rámci Erasmus programu na FM UK privítali 11 Incoming zamestnaneckých mobilít zo Španielska, Bulharska a Turecka. Španielsko reprezentovali kolegovia z University of the Basque Country z Faculty of Economics and Business v Bilbao, ktorá je našou novo zazmluvnenou inštitúciou v rámci Erasmu a zároveň aj naším partnerom v programe ENLIGHT, viac info. o kurzoch v rámci tohto programu tu:

 https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/kurzy-pre-studentov/

Dimitrina Kamenová

Dimitrina Kamenová - profesorka z Varna University of Management, Katedra moderného vzdelávania - Varna, Bulharsko

Jej vlastnými slovami:

"Bratislava - zrkadlo, v ktorom vidíte, kto ste a čím chcete byť. Prišla som 23. mája 2022 o siedmej ráno na Mlynské Nivy, aby som začala svoju Erasmus+ mobilitu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dvaja mladí muži čistili stĺpy v krásnej, obrovskej budove tak skoro ráno, aj keď bola úžasne čistá. Priblížila som sa. Bolo to fantastické, pretože som sa po takom dlhom čase videla, vpísaná do globálneho obrazu veľkolepej budovy, určenej na cestovanie po celom svete! Cítila som sa ako človek, učiteľ a vedec, patriaci svetu!

Mesto Devín, historické pamiatky, Staré Mesto, múzeá a architektonické majstrovské diela Bratislavy v brilantnej kombinácii s modernou výstavbou, čistotou a metropolitným poriadkom vám naozaj dávajú pocit moderného človeka.

Som rada, že som sa prostredníctvom Bratislavskej univerzity vrátila k práci Jána A. Komenského, aby som si uvedomila, koľko ďalších lekcií sa musíme naučiť z jeho Veľkej didaktiky!

Moji kolegovia a študenti z Fakulty managementu potvrdili túto skúsenosť na našich stretnutiach, pri výmene skúseností a výmene darčekov. Usmievaví, oddaní vedomostiam, pripravení spolupracovať, premieňajú prácu na potešenie - jeden z moderných trendov v manažmente, ktorý z nich robí lídrov na pracovisku!

Moji slovenskí kolegovia a študenti sa zdôverili, že chcú byť – ešte vytrvalejší, usilujúci sa o profesionalitu v práci so študentmi a oddaný svojim výskumným záujmom v globálnom manažmente!

Som ohromená inteligenciou vašej stážistky z Turecka Ilaydy Sarigul, jej vrúcnym postojom k nám, a hravosťou jej emócií! Jej žiarou je život! Neviem, čo znamená jej meno, ale ak si mám vybrať metaforu, je to radostné. Zo srdca im všetkým ďakujem za silu, ktorú mi dali, aby som sa pohla ďalej!“

2 mobility z Burdur University, Burdur – Turecko

Gonca Kaya z Burdur Mehmet Akif Ersoy University, rektorátne oddelenie - Burdur, Turecko

Serdar Sonmez z Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Úrad pre študentské záležitosti - Burdur, Turecko

Hanife Gül Bozkurt

Hanife Gül Bozkurt z Univerzity Aydin Adnana Menderesa, oddelenie knižnice a dokumentácie - Aydin, Turecko

Pani Ayse Adin

Pani Ayse Adin z Univerzity Siirt, rektorátne oddelenie - Siirt, Turecko

Omur Kizilkan

Omur Kizilkan z Univerzity Siirt, Katedra stratégie - Siirt, Turecko

 

 

Sungur Gurel

Sungur Gurel – docent, koordinátor pre medzinárodné vzťahy

Univerzita Siirt, Fakulta výučby - Siirt, Turecko -Jeho témou sú experimentálne metódy ekonómie.

Erhan Akin

Pán Erhan Akin - docent,aj spisovateľ rozprávok z Univerzity Siirt, Fakulta výučby - Siirt, Turecko

 

2 mobility z Univerzity v Baskicku, Katedra ekonomiky - Leioa, Španielsko – ENLIGHT partner

Andoni Kortazar - profesor, Univerzita v Baskicku, Katedra ekonomiky - Leioa, Španielsko

Mr. David Hoyos - Associate Professor, University of Basque Country, Department of Economics - Leioa, Spain

 

Yakup Akdeniz

Yakup Akdeniz z Univerzity Ordu, Fakulta vedy a literatúry - Ordu, Turecko

Mr. Mahir Ozhan

Tretí májový týždeň 16.-20.05.2022 sa niesol v znamení Incoming mobilít z Turecka - menovite Istanbulu, Siirtu, Giresunu a z Cyperského Paphosu.

Mr. Mahir Ozhan - docent z Univerzity v Siirte, Fakulta ekonomických a administratívnych vied - Siirt, Turecko

Jeho témou sú manažérske stratégie.

Jeho vlastnými slovami:

"Bolo mi potešením byť na FM UK. Vaša fakulta je moderná a umiestnená v blízkosti iných európskych krajín. Budem motivovať svojich študentov a zamestnancov, aby sa tu zúčastnili programu Erasmus+. Špeciálne poďakovanie patrí pani Erike Černekovej, pani Lucii Vilčekovej a pani Ilayde Sarigulovej za tento nezabudnuteľný zážitok."

 

Mr. Kostas Giannopoulos

Mr. Kostas Giannopoulos Profesor z Neapolis University Pafos, Škola ekonómie, administratívy a informatiky - Paphos, Cyprus

Jeho témami sú riadenie trhových rizík a finančné časové rady, hosťoval na katedre Kvantitatívnych metód.

Ms. Xheni Simaku

Ms. Xheni Simaku - Odborná asistentka z

Haliç University, Katedra vzťahov s verejnosťou a publicistiky - Istanbul, Turecko

Jej témou je porovnávací mediálny systém.

Jej vlastnými slovami:

"Bratislava je v porovnaní s Istanbulom také pekné, tiché mesto s malou dopravou.  Pred univerzitou nájdete obrovský hokejový štadión a vedľa neho malý bar, ktorý predáva len kávu a pivo, zatiaľ čo ja som si brala rannú kávu, zákazník si kúpil pivo a hádajte, kto z nás zaplatil viac?. "

Mrs. Esra Gökçen Kaygısız

Mrs. Esra Gökçen Kaygısız z Giresun University, Fakulta ekonomických a administratívnych vied - Giresun, Turecko

Jej vlastnými slovami:

"Bol to pre mňa úžasný zážitok stretnúť sa s Ilaydou, Erikou na Univerzite Komenského. Bratislava je veľmi tiché a úctivé mesto , kde  sa mi veľmi páčilo."

doc. Copuš

V máji sa Erasmus mobility vo forme školenia zúčastnil aj doc. Copuš z Katedry manažmentu. V írskom Dubline absolvoval jazykovo-kultúrny kurz pre učiteľov vyučujúcich v anglickom jazyku so zameraním na kultúru Írska, pričom študoval spolu s učiteľmi z Estónska, Španielska, Belgicka a Talianska. Viacero výučbových aktivít sa realizovalo aj mimo klasických školských priestorov, napríklad v národnej galérii či EPIC múzeu zameranom na migráciu. Doc. Copuš sa v júni zúčastní ešte mobility vo forme školenia v Chorvátsku zameranej na rozvoj kritického myslenia študentov pri výučbe a v auguste vo Fínsku, pričom školenie je zamerané na metódy online vyučovania využívané v tomto štáte.

 

Mrs. Hanna Górska-Warsewicz a Mr. Debski

Druhý májový týždeň sa niesol na FM okrem iného v duchu mnohých Incoming mobilít, prvými boli kolegovia z Poľska Hanna Górska-Warsewicz a Mr. Debski

Slovami Dr. Gorskej"

"Bolo pre mňa cťou byť na Univerzite Komenského na Fakulte manažmentu. Venovala som pozornosť výskumu, ktorý sa uskutočňuje v rámci širokej štruktúry oddelenia. Zaujali ma časopisy vydávané fakultou v oblasti manažmentu a marketingu.

Bratislava je krásne mesto a jej rozvoj je z roka na rok zrejmý, čo vyzdvihuje aj jej historické dedičstvo. Dúfam, že sa budem môcť opäť vrátiť na univerzitu, možno na jednu z konferencií alebo na spoločný výskum. Veľmi pekne ďakujem za milé prijatie, o čom svedčia aj fotografie."

Mr. Robert Pyka

Mr. Robert PykaProfessor z University of Silesia in Katowice – Katowice, Poland

Predniesol prezentáciu našim študentom na tému: Social-historical Backgrounds European state`s territorial structures & management of metropolitan areas

Dr. Vincent Fromentin

Dr. Vincent Fromentin - odborný asistent z University of Lorraine, CEU, CEU – Nancy, Francúzsko

Našim študentom predniesol prezentáciu na tému: Investičné stratégia.

4 mobility z: Burdur Mehmet Akif Ersoy University – Burdur, Turkey

Mr. Huseyin Dalgar – Professor from Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Business Administration Department – Burdur.

Odprezentoval: Financial statement analysis methods.

Mr. Ismail Celik

Mr. Ismail Celik - Associate Professor from Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Business Administration Department – Burdur, Turkey.

Odprezentoval- Introduction to time series analysis

Mr. Omer Teksen

Mr. Omer Teksen - Associate Professor from Burdur Mehmet Akif Ersoy University – Burdur, Turkey

Odprezentoval: Turkish accounting applications and financial tables.

Mr. Cihan Cengiz

Mr. Cihan Cengiz - Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Strategy Development Department – Burdur, Turkey - na Staff Mobilite- Training

Ms. Sylvie Kotikova

Ms. Sylvie Kotikova - Associate Professor z Katedry ekonomie a managementu  - Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , Ústí nad Labem – odprezentovala Multinational companies and their foreign direct investment.

jej vlastnými slovami:
“Týždeň som strávila v máji v Bratislave. Z mojej Katedry ekonomiky a manažmentu Fakulty sociálnych a ekonomických studií Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v severných Čechách je to dosť dlhá cesta. Bol to môj prvý pobyt v Bratislave. Prvý dojem je dôležitý. A teraz, po pár dňoch v “Blave”, musím povedať, že sa teším na ďalšiu príležitosť opäť navštíviť Univerzitu Komenského v Bratislave. Vždy vravím, že ľudia robia dojem. Užívala som si čas s kolegami z Fakulty managementu UK v Bratislave. Skvelá komunikácia s vašou medzinárodnou kanceláriou, ako aj zaujímavý rozhovor s vedúcim Katedry marketingu a s dr. Františkom Olšavským. Mala som možnosť prednášať na jeho predmete témy o medzinárodnom obchode, nadnárodných spoločnostiach a priamych zahraničných investíciách. Bola som tak prekvapená, ako sa mi prednáška so študentmi páčila, aká otvorená bola diskusia a ukázali mi, aký dobrí sú tu študenti v mojom predmete – Medzinárodný obchod. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme - Univerzita Komenského v Bratislave... a ochutnám opäť aj bratislavské rožky.”

Mr. Juan Carlos Roca Pulido

Mr. Juan Carlos Roca Pulido - from University of Huelva, Faculty of Business Sciences and Tourism – Huelva, Spain

Odprezentoval: Visual Basic for Applications

 

Ms. Céline Blondeau

Ms. Céline Blondeau - Riaditeľka kampusu Nantes, odborníčka na internacionalizáciu, docentka poisťovníctva a financií z Catholic University of the West UCO Angers, Faculty of Business and Management – Rezé, France

Odprezentovala študentom francúzskeho programu: Long term corporate financing.

Jej vlastnými slovami:

“Byť späť v Bratislave na výučbe študentov Magisterského štúdia, s prednášku o tom, ako financovať investície je dobrý spôsob, ako podporiť udržateľné financovanie, kritériá ESG a sociálne zodpovedné investovanie

Posledných 16 rokov učím každý rok na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave s veľkým potešením vo francúzskom programe čo je dobrý spôsob, ako prispieť k frankofónii.

Už tak dlho tu mám veľmi dobré vzťahy a som rada, že sa opäť stretávam s ľuďmi.

Počas posledných 2 rokov boli moje prednášky len online; tento rok to bolo aj hybridné – online a tvárou v tvár. Bola to výzva na prebudenie a kontrolu toho, ako je kurz-predmet pochopený a asimilovaný, vytváranie videí na prezentáciu iných finančných trhov (Taiwan, Praha, Brusel, Frankfurt, Miláno..): toľko spôsobov, ako rozvíjať mäkké zručnosti, znalosti vo francúzštine a vo financiách.

Som ohromená zmenami od mojej prvej návštevy v roku 2006, v meste, na univerzite a v spôsobe výučby. Stále mám na mysli svoju prvú návštevu vo februári 2006 a s potešením vidím, že dekan a ja sme stále tam, aj keď o niečo starší.

 

Deníz Ünal ADIGÜZEL

DENİZ ÜNAL ADIGÜZEL – pred rokmi dokončila svoje magisterské štúdium u nás na FMUK ako zahraničná denná študentka, v súčastnosti pracuje na Pamukkale University v Turecku.
V tomto týždni u nás hosťovala v rámci Erasmus STA mobility, mala prednášku na tému Consumer Behavior Theories, Cuteness Marketing.

Dojemné bolo stretnutie po rokoch s jej obľubeným vyučujúcim prof. Petrom Štarchoňom.

Jej vlastnymi slovami:

"Je to moja tretia návšteva Bratislavy a vždy, keď odchádzam som veľmi šťastná. Chcela by som sa poďakovať všetkým priateľom na Univerzite Komenského za ich veľkú pozornosť a milé privítanie. Milá Erika, pán Štarchoň a İlayda, dúfam, že sa naše cesty čoskoro opäť skrížia. Zostaň s láskou..."

 

 

Mr. Recep Tekeli

Mr. Recep Tekeli  z Adnan Menderes University - Aydin, Turecko

Je profesorom verejných financií na Katedre verejných financií na Ekonomickej fakulte univerzity Aydın Adnan Menderes. Vyučuje Public Budgeting a Budget Policy, matematiku pre ekonomov a medzivládne vzťahy. Jeho výskumné oblasti zahŕňajú otázky z oblastí financií miestnej samosprávy, verejnej ekonomiky a rozpočtovej politiky. Návšteva Fakulty mangementu Univerzity Komenského bola podľa jeho slov pre neho prínosom. Rád tu odučil témy z Mathematics for Economics, ktoré vyučuje aj študentov prvého ročníka na Katedre verejných financií v Turecku.

Jeho vlastnými slovami:
“Počas mojej návštevy prvá vec, ktorá ma upútala, bolo umývadlo v triede. Lektori si môžu umyť ruky po použití tabule. Študenti pijú vodu z vodovodu, lebo je pitná. Myslím, že to bola celkom pozoruhodná vec, na ktorú nikdy nezabudnem. Personál bol počas mojej návštevy veľmi priateľský a ochotný."

 

Apríl 2022

Počas apríla 2022 hosťujeme v rámci Erasmus výmenných mobilít štyroch čestných hostí z našich partnerských univerzít, menovite: pána Mangirdas Morkūnas z Vilnius University – v Litve, pani Emel Yarimoglu z Yasar University -  v Turecku, pani Cláudia Afonso a pána Tiaga Pedrosu z Polytechnic Institute of Braganca – v Portugalsku.

Mr. Mangirdas Morkūnas

Mr. Mangirdas Morkūnas mal prednášku na tému:

“Sales Promotion and Point of Purchase Communication”, našich študentov ohodnotil ako veľmi bystrých, Bratislavu ako krásne rozkvitnuté mesto plné milých ľudí a vyzdvihol príjemnú atmosféru na našej fakulte a organizáciu nášho zahraničného oddelenia, čo si vážime.

Povedané jeho vlastnými slovami:

“Bratislava sa mi javí ako mesto veľmi milých a slušných ľudí, ktorí sa nestrkajú ani vo verejnej doprave. Moderný prístup sa tu rozptyľuje s ohľadom na tradíciu a vytvára jedinečnú a veľmi príjemnú relaxačnú atmosféru. Pivo je lacnejšie ako káva a Slováci nejedia čerstvú zeleninu ako extra prílohu”

 

 

Emel Yarimoglu

Emel Yarimoglu

Yasar University in Izmir- Faculty of Business, Turkey

Je docentkou marketingu. V danom odbore vyučuje niekoľko kurzov, ako je marketing služieb, manažment maloobchodu, marketingový výskum, medzinárodný marketing, brand management … Má veľa publikácií v SSCI a Scopus indexovaných časopisoch najvyššej úrovne.

Emel – odprezentovala našim študentom prednášku na tému: „Creating Marketing Strategy and Building Customer Relationship”. Prejavila veľký záujem o Letnú školu, ktorú plánujeme na FM toto leto a rada by zapojila ich univerzitu do akéhokoľvek spoločného  BIP Eramsus projektu /viac o projekte v ďaľšom texte/ v budúcnosti. Rada by našla viac možností na spoluprácu našich univerzít s prípadnou podporou NŠP grantov.

 

 

 

Claudia Afonso a Tiago Pedrosa

Claudia Afonso má právnický titul z University of Coimbra a magisterský titul v daňovom práve na Univerzite v Minho. Je právnou poradkyňou a právničkou na ochranu údajov na Polytechnickom inštitúte v Bragançe. Koordinovala implementáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v IPB a podporuje Kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti v oblasti právneho poradenstva, výskumu a duševného vlastníctva.

Tiago Pedrosa má PhD. z informatiky na Universite Minho, Aveiro a Porto a bakalársky titul z informatiky z Polytechnického inštitútu v Bragançe. Je výskumníkom a konzultantom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti na oddelení informatiky a komunikácie Fakulty techniky a manažmentu Polytechnického ústavu v Bragançe. Je tiež vedúcim pracovníkom pre informačnú bezpečnosť, koordinátorom Kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti, koordinátorom tímu reakcie na incidenty počítačovej bezpečnosti, riaditeľom kurzu krátkeho cyklu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a integrovaným členom Výskumného centra digitalizácie a inteligentnej robotiky (CeDRI). Rozvíja výskum v oblasti aplikovanej kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, integruje projekty, realizuje transfer technológií a poradenstvo. Má niekoľko publikovaných vedeckých prác, dohliada na niekoľko magistrov, bakalárov a stážistov.

 

Obaja boli u nás na niekoľkých stretnutiach týkajúcich sa súčasných a budúcich projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a počítačovej kriminality.

Počas ich návštevy bola na FM Univerzite Komenského v Bratislave streamovaná hodina Cybersecurity Polytechnického ústavu Bragançského v ramci tzv. Blended Intensive Programme (BIP) v kybernetickom priestore na Univerzite Komenského v Bratislave a bola streamovaná pre všetkých ostatných vzdialených študentov zapísaných do BIP projektu.

Ide o projekt, ktorý organizuje Polytechnický ústav Bragança spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou v Léone v Španielsku so študentmi z viacerých krajín. Pracuje sa dištančne so vzdialenými triedami s úlohami a projektmi a na konci semestra je doplnený intenzívnym týždňom v Portugalsku.


BIP- Blended Intensive Programme - Zmiešaný intenzívny program:

nový a flexibilnejší formát mobility, v ktorom sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou

Základné pravidlá:

 • min. 3 VŠ z troch krajín programu
 • fyzická mobilita min.5 až 30 dní, povinný virtuálny prvok
 • min. počet mobilitných učiacich sa 15
 • účastníci z tretích krajín nepridružených k programu sa do tohto počtu nezapočítavajú a takisto ani domáci účastníci a vyučujúci
 • príspevok na BIP je určený na organizáciu BIP
 • mobilitní účastníci dostávajú grant od svojej vysiel. školy so sadzbami na krátkodobú mobilitu
 • domáci účastníci nemajú nárok na grant