Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Agile Day 2023 - Študenti v praxi

“Študenti v praxi” – Agile Day 2023

Dňa 8. novembra sa na FMUK konalo inšpiratívne podujatie Agile Day 2023 - študenti v praxi

Mali sme česť privítať panel piatich špecialistov na agilný manažment - Tomáš Augustín, René Kubiš, Daniel Buchta, Diana Rusnáková a Martin Macik - ktorí zavítali medzi nás, aby preniesli svoje cenné znalosti a skúsenosti.

Ich prezentácie a zapojenie do panelovej diskusie nám priblížili súčasné trendy a požiadavky trhu práce, špecificky zamerané na to, čo sa očakáva od študentov a absolventov manažérskych smerov vo svete projektového manažmentu.

Aj toto podujatie malo za úlohu smerovať študentov k tomu, aby sa stali lídrami budúcnosti.

Veľká vďaka patrí Michalovi Gregušovi ml. a Monike Pikus, ktorí celé podujatie výborne viedli.

Link na YouTube:
https://www.youtube.com/live/S3OXMB2lrZo?si=9C09Us43omUtJ_XF


Pozvánka na konanie

Srdečne pozývame na prvý zo série odborných seminárov “Študenti v praxi” – Agile Day 2023. Na našej fakulte privítame 5 špecialistov agilného projektového manažmentu, ktorí prídu zdieľať svoje skúsenosti a pokúsia sa priblížiť aktuálne trendy a požiadavky trhu na študentov v tejto konkrétnej oblasti.
Následne bude prebiehať panelová diskusia.

Cieľom je priblížiť študentom aktuálne požiadavky trhu práce, aké sú očakávania od absolventov manažérskych smerov - špeciálne v oblasti projektového riadenia. V rámci diskusie bude priestor na  otázky smerom k zladeniu očakávaní businessu a univerzitného vzdelávania.

Podujatie sa uskutoční v stredu 8. novembra v miestnosti D2 od 14:00 do 16:00

Po skončení oficiálnej časti bude pripravený priestor vo foyeri na networking.
Oficiálny program:
14:00 – 14:05 Vítanie hostí
14:05 – 14:10 Otvorenie podujatia – Michal Greguš ml.
14:10 – 14:15 Príhovor dekana prof. Štarchoňa
14:15 – 14:30 Tomáš Augustín: Projektový manažment v developerskom prostredí
14:30 – 14:45 René Kubiš: Projektový manažment v IT
14:45 – 15:00 Daniel Buchta: Aktuálne trendy v manažmente IT
15:00 – 15:10 Krátka prestávka
15:10 – 15:25 Diana Rusnáková: Agilné a tradičné projektové tímy – ako spolupracovať v hybridnom móde
15:25 – 15:40 Martin Macik: Vedenie komplexných IT projektov v automotive priemysle
15:40 – 15:55 Panelová diskusia
15:55 – 16:00 Ukončenie oficiálnej časti – záverečné slovo – Michal Greguš ml. a Monika Pikus
16:00 – 17:00 Networking

Prosím, nahláste svoju účasť prostredníctvom formuláru: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-c05wVZzZRlJp9yNxWA30BhUNkRINlNOU0laVVI4WTk0RjJOQlFCSTJMRS4u

Všetci ste srdečne vítaní aj na networkingovú časť po skončení hlavného programu.

Agile Crew eventu Agile Day 2023

Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023
Agile Day 2023