Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Deň Európy a FORUM / VEĽTRH 2022 na FM UK

Dňa 09.05.2022 sme oslávili Deň Európy hneď niekoľkými podujatiami, ktoré zorganizovali kolegovia a študenti z nemeckého a francúzskeho programu medzinárodného manažmentu.

V doobedňajšej sekcii FORUM / VEĽTRH 2022 prebehlo stretnutie s podnikmi a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku.

V poobedňajšej sekcii sa konala medzinárodná študentská vedecká konferencia, ktorú o 14:00 otvorila hymna Európskej únie a následný príhovor dekana FM UK prof. RNDr. M. Greguša, PhD. Nasledoval príhovor doc. M. Šuplatu, PhD. a príhovor poslanca Európskeho parlamentu R. Hajšela.

Program moderovala prof. RNDr. D. Saxunová, PhD. Po ukončení oficiálnej časti sa konferencia rozčlenila na jednotlivé sekcie (Nemecká, Francúzska a Anglická), kde boli prezentované príspevky slovenských a zahraničných študentov.