Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Európska únia – ekologický a udržateľný priestor

Európska únia – ekologický a udržateľný priestor

Vo štvrtok 1. decembra 2022 sa na Fakulte managementu uskutočnila konferencia na tému udržateľnosti Európskej únie, rečníkom bol riaditeľ Európskeho univerzitného centra v Nancy, profesor Yves Petit.
Konferencia prebiehala vo francúzskom jazyku.

So spustením Zelenej dohody koncom roka 2019 sa EÚ stala priestorom, ktorý prechádza radikálnou transformáciou. EÚ sa chce stať udržateľnejšou, pričom táto udržateľnosť si vyžaduje obnovu pôdy, lesov a v širšom zmysle aj biodiverzity.

Ďalšou výzvou pre EÚ je, aby sa po prijatí európskeho zákona o klíme stala oblasťou rešpektujúcou zásadu uhlíkovej neutrality. Od začiatku roku 2022 sa však vynára otázka: je ruská invázia na Ukrajinu akcelerátorom, alebo naopak, prekážkou dosiahnutia klimatickej neutrality?