Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CyberSec Day 2023

CyberSec Day 2023

Dňa 28. novembra sa na FMUK konalo ďalšie zo série inšpiratívnych podujatí pre študentov, absolventov a verejnosť:  CyberSec Day 2023 - študenti v praxi s podtitulom „Kvalifikácia a úlohy manažérov informačnej a kybernetickej bezpečnosti“

Partnermi bolo KCCKB - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. a spoločnosť Eset.

Mali sme česť privítať panel štyroch špecialistov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti – Ivan Makatúra, Roman Václav, Miroslav Havelka a Július Selecký - ktorí zavítali medzi nás, aby preniesli svoje cenné znalosti a skúsenosti.

Ich prezentácie a zapojenie do panelovej diskusie nám priblížili súčasné trendy a požiadavky trhu práce, špecificky zamerané na to, čo sa očakáva od študentov a absolventov manažérskych smerov vo oblasti CyberSecurity.

Aj toto podujatie malo za úlohu smerovať študentov k tomu, aby sa stali lídrami budúcnosti.
Video z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=Rk9WAfmCmEY

CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023
CybeSec Day 2023