Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odborný seminár k informačnej bezpečnosti

Odborný seminár k informačnej bezpečnosti

Odborný seminár k novelizovaným normám informačnej bezpečnosti ISO 27001 • ISO 27002 • ISO 27005 prebehol na Fakulte managementu 29.11.2022 za veľkej účasti prezenčne aj online.
Veľká vďaka prednášajúcim za obohacujúce prezentácie a diskusiu k týmto aktuálnym zmenám.

 

Na seminári prezentovali:

• Pavel Homola, AUSEMIO s.r.o. - https://ausemio.com/

• Juraj Randus, Slovenská národná akreditačná služba - https://www.snas.sk/sk

• Igor Straka, TÜV SÜD Slovakia - https://www.tuvsud.com/sk-sk

• Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti SR - https://cybercompetence.sk/

• Roman Kluvanec, SynCo s.r.o. - https://synco.consulting/

 

Seminár viedol a moderoval Robert Kormaňák.
Seminár prebehol 29.11.2022 na Fakulte managementu UK v Bratislave, seminára sa zúčastnil dekan prof. Greguš Michal, prorektor UK pre IT doc. Michal Greguš, prodekan pre IT Mgr. Vincent Karovič a prodekan pre kvalitu a PR doc. Ján Papula.

Ďakujeme partnerom podujatia, ktorými boli: Cyber Security Competence and Certification CentreTÜV SÜD Slovakia, eFOCUS.skPoradca podnikateľaPMI Slovakia ChapterIPMA SlovakiaitSMF Slovakiaslovak office of standards, metrology and testing (ÚNMS SR), Slovenská národná akreditačná služba, AUSEMIO a SynCo.
Záznam zo seminára je k dispozícii online na YouTube: https://lnkd.in/eGUWYZjs
aj na Vimeo: https://lnkd.in/evzayEUu

Tešíme sa na ďalšie semináre a spolupráce v týchto a súvisiacich témach.