Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Letný semester 2022 na zahraničnom oddelení FM UK

Letný semester 2022 na zahraničnom oddelení

Letný semester 2022 na zahraničnom oddelení sa niesol v znamení enormnej agendy v týchto oblastiach:

Erasmus  mobility - IN/OUT študentov a zamestnancov -počas akademického roka 2021_22 sme hosťovali 181 Incoming Erasmus študentov a 4 cez NŠP, vyslali sme 107 Outgoing Erasmus študentov.

Dnes sme sa lúčili so skupinkou „erasmákov“, ktorí mali dnes vyučovanie vo veľmi družnej atmosfére ako možno vidieť na fotkách

 

Uchádzači o NŠP a Ukrajinskí odídenci

Úspešne sme administrovali perspektívne žiadosti o grantovú podporu cez národný štipendijný program uchádzačov na úrovni študentov, doktorandov a výskumníkov z krajín ako Kazachstan, Čína, Pakistan, Ukrajina, Turecko.

V priebehu marca a apríla prebiehala implementácia študentov a zamestnancov z Ukrajiny.

Do aktuálne rozbehnutého semestra sa nám podarilo úspešne zapojiť 9 Ukrajinských odídencov aby bola zachovaná kontinuita ich vzdelávania s perspektívou nastúpenia do ďalších ročníkov od budúceho akademického roka.


 

Online prijímacie pohovory pre Anglický program

Online prijímacie pohovory pre Anglický program – prihlásených je 128 študentov, v prvom termíne sme mali prijímacie Interview so 14timi aplikantami z Ruska, Pakistanu, Azerbajdžanu, Kosova, Moldavska, Ukrajiny a Slovenska

Zahraniční stážisti

Zahraniční stážisti fungovali ako veľká pomoc pri organizovaní Incoming mobilít za čo im úprimne ďakujeme, menovite Madalene, Joaovi z Portugalska a Ilayde z Turecka

Príprava Summer School

Príprava Summer School v spolupráci s viacerými univerzitami:

Faculty of Management Summer Course (uniba.sk)