Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška na KMM

Koncom apríla 29. 4. 2022 hosťovali na Katedre medzinárodného manažmentu lektorky zo Salzburgu a Viedne.

Našim prvákom sprestrili jazykový seminár zaujímavými informáciami. Zároveň v pripravenom programe študenti predstavili obsahovú náplň seminárov zimného a letného semestra.

Už teraz sa tešia na ich ďalšie hosťovanie.