Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

20 rokov po vstupe do EÚ

Slovenská republika dvadsať rokov po vstupe do Európskej únie. Reflexia a aktuálne výzvy.

Tieto dni uplynulo dvadsať rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, pätnásť rokov od prijatia spoločnej meny euro v SR a súčasne šesťdesiat rokov od smrti otca myšlienky úspešného povojnového konceptu zjednotenej Európy Roberta Schumana.
Udalosti prístupového procesu a formovania členstva SR do EÚ pri historickom rozšírení EÚ v roku 2004 sú úzko spojené aj s históriou FM UK: viacerí členovia jej akademickej obce k tomuto dôležitému míľniku európskych dejín a najväčšej geopolitickej inovácii 20. storočia, profesionálne prispeli.

9. mája 2024, pri príležitosti Dňa Európy, výročia Schumanovej deklarácie, prorektor UK doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., dekan FM UK prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a vedúci Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. privítali bývalého hlavného vyjednávača SR pre vstup do Európskej únie a historicky prvého slovenského eurokomisára Jána Figeľa.
Vzácny hosť sa so študentmi nemeckého a francúzskeho programu ŠP Medzinárodný manažment a ďalšími členmi akademickej obce podelil o svoje cenné skúsenosti a odborné poznatky, podčiarkujúce význam odkazu Roberta Schumana a o pohľady na uplynulé procesy a nadchádzajúce výzvy európskej integrácie. Vyzdvihol tiež spoluprácu a aktivity Katedry medzinárodného manažmentu pod vedením doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD.: osobitne jej dôležitého piliera - kritického rozvoja aktuálnych poznatkov v oblasti európskej integrácie, založených na hodnotovom odkaze Roberta Schumana a Konrada Adenauera a zdôraznil jedinečnú hodnotu tohto významného dedičstva v kontexte univerzitného vzdelávania.

Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ
Podujatie na pôde FM UK: 20 rokov po vstupe do EÚ