Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BIP na FM UK - október 2023

Spoločnou spoluprácou pripravujeme budúcnosť pre všetkých

Ide o tému, ktorá rezonovala v rámci podujatia BIP 2023 - Blended Intensive Programmes (BIP) (uniba.sk) realizovaného na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 23.-27.10.2023. Okrem našej fakulty sa tohto ročníka zúčastnili fakulty univerzít: UFR Economics and Management, University of Picardie Jules Verne, France a Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice, Poland. Podujatie sa uskutočnilo za podpory programu pre mobilitu Erasmus+,  spoločností EVIDEN Slovakia, s.r.o., TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. a občianskeho združenia BPUGTM SLOVENSKO.
Ide o pokračovanie prvého, úspešného ročníka BIP, ktoré bolo v roku 2022 organizované kolegami na univerzite v Amiens, vo Francúzsku.

Podujatia BIP 2023 sa zúčastnilo 22 študentov pričom obsahovú stránku intenzívneho vzdelávania zabezpečili piati pedagógovia, Zuzanna Neuve-Église, Katarzyna Ponikowska, Samba Diop, Frédéric Delaneuville a Peter Balco.
Študenti v rámci vzdelávania boli rozdelení do pracovných skupín, pracovali na zadaniach ktoré im boli pridelené, využívali princípy a témy metodiky projektového riadenia PRINCE2®, aplikovali svoje znalosti mäkkých zručnosti ako aj voľne dostupné zdroje. Výstupom vzdelávania boli čiastkové tímové prezentácie na ktorých budú tímy pracovať aj v mesiacoch November a December 2023, pričom už dnes sú dohodnuté a naplánované ďalšie termíny vzdialených konzultácií.

Študenti diskutovali a riešili zadania ktoré sa týkali:

 • nových spôsobov komunikácie, príspevky k segmentácii spoločnosti a vytváraniu kognitívnych bublín,
 • podpora sociálnych skupín (mladí ľudia, ženy, ľudia so zdravotným postihnutím), ktoré sú často nedostatočne zastúpené v organizáciách,
 • riadenie diverzity ako koncept, ktorý je na vzostupe,
 • téma eliminácie  sociálnej konkurencie,
 • empatia ako nástroj umožňujúci lepšie porozumieť druhých, nástroj na lepšie pochopenie rozmanitosti.

Okrem intenzívneho vzdelávacieho programu, organizátori zabezpečili zaujímavý spoločenský program:

 • prehliadky mesta Bratislava na vláčiku,
 • projekty, inovácie, veda a výskum v spoločnosti EVIDEN Slovakia, s.r.o
 • pracovné stretnutie na tému: Rozmanitosť a etiketa v podnikaní s občerstvením Chez Balzac
 • prezentácie zamerané na:
  - jazykovú rozmanitosť na Slovensku, francúzština je komparatívna výhoda,
  - rokovanie o projektoch zameraných na podporu rozmanitosti,
 • degustácia slovenskej kuchyne.

Úspech podujatia BIP 2023 je výsledkom spolupráce jednotlivcov a tímov. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli k úspechu podujatia BIP 2023.
Pre tých, ktorí sú už nedočkaví, a pýtajú sa čo bude nasledovať máme jasnú odpoveď, BIP 2024 Katowice.

Projektový manažér podujatia BIP 2023: Peter Balco, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
Programový, obsahový manažér podujatia BIP 2023: Frédéric Delaneuville, Katedra medzinárodného manažmentu

BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október
BIP spolupráca 2023 október

BIP-ka organizovaná na FM UK

Blended Intensive Program, skrátene BIP – je nový formát spolupráce partnerských univerzít v ramci Erasmus, kedy 3 inštitúcie vytvoria spoločný kurz, projekt alebo aktivitu, ktorá má online časť a prezenčný týždeň na organizujúcej univerzite.

Naša FM UK organizuje takúto aktivitu v spolupráci s
-    UFR Economics and Management, University of Picardie Jules Verne, Amiens, Francúzsko
-    University of Silesia Katowice, Institute of Sociology, Poľsko

Projekt pod názvom: Projektový manažment - nástroj na budovanie udržateľnej spoločnosti - Spoločným budovaním pripravujeme budúcnosť pre všetkých.
Obsah vzdelávania je prepojený na predmet Riadenie projektov, vyučovaný na našej fakulte

Práve tento týždeň 23. 10. - 27. 10. 2023 hosťujeme 17 študentov a 4 kolegov zo spomínaných inštitúcií, ktorých okrem tímovej práce čaká aj bohatý sprievodný program. Pracovný program sa začal uvítacím príhovorom pána dekana prof. Mgr. Peter Štarchoňa, PhD. vo francúzskom jazyku. Z katedry medzinárodného manažmentu podujatie otvoril vedúci katedry doc. Marián Šuplata, PhD. a garant francúzskeho programu doc. Frédéric Delaneuville.

Detailné správy z jednotlivých dní budú nasledovať.

BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023 - otvorenie
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023
BIP na FM UK október 2023