Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská mobilita vo francúzskom Amiens

Študentská mobilita vo francúzskom Amiens

V týždni od 31. októbra do 4. novembra sa študenti francúzskeho programu Fakulty Managementu UK zúčastnili krátkej mobility vo francúzskom Amiens.
Spoločne s maďarskými študentmi Univerzity BGE a francúzskymi študentmi univerzity Picardie Jules Verne sme vytvorili trojčlenné skupiny a pracovali na projektoch o udržateľnom rozvoji a o otázke, ako môžu študenti znížiť uhlíkovú stopu.
Počas prvých dvoch dní sme absolvovali prednášky docenta Delaneuvilla a doktorky Szilágyi na témy vyjednávanie a marketing projektov. Následne sme si vybrali z piatich tém a s doktorom Balcom sme pripravovali na vybranú tému projekty. Argumentovali sme dôležitosť našich riešení, analyzovali príležitosti a risky a vytvorili sme realistickú časovú os, dokedy by sme chceli navrhované zmeny realizovať.
Naša práca neskončila prezentáciou na konci mobility, v práci na projektoch budeme dištančne pokračovať až do konca zimného semestra.
Sme nesmierne vďační za príležitosť zúčastniť sa tejto mobility, ktorá nám umožnila zdieľať nápady medzi ľuďmi z iných kultúr a krajín a pripraviť projekty, ktoré by čoskoro mohli byť aplikované do reality.

Hlavčo Július
2. ročník - Medzinárodný manažment, francúzsky program