Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká konferencia PEMF2022

Vedecká konferencia PEMF2022

Fakulta managementu UK sa ako spoluorganizátor podieľal na medzinárodnej vedeckej konferencii Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022), ktorá sa konala v Poprade 10. novembra 2022 (prezenčne aj virtuálne).
Konferencie sa zúčastnili autori zo siedmych štátov, pričom FMUK zabezpečovala v rámci svojich výskumných projektov tri konferenčné sekcie. Tešíme sa z možnosti participovať na tomto podujatí a za cenné diskusie v rámci vedeckých rozpráv.