Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ON-LINE konzultácie

ONLINE KONZULTÁCIE K ŠTÚDIU V CUDZÍCH JAZYKOCH

Online konzultácie

Podporujeme našich študentov v štúdiu vo francúzskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

Kurzy budú viesť vyučujúci predmetov a preto budú vedieť zodpovedať otázky relevantné k prijímacím skúškam aj k predmetom študijných plánov viažúcich sa na tieto predmety.
Kurzy budú prebiehať po vyučovaní na stredných školách, v termínoch mimo školských prázdnin.

Študijný program Medzinárodný manažment:

Predmet Francúzsky jazyk a konzultácia k štúdiu na francúzskom programe
Termín: 6.2. (pondelok)
Čas: od 15:00 do 16:30

Predmet Nemecký jazyk a konzultácia k štúdiu na nemeckom programe
Termín: 6.2. (pondelok)
Čas: od 16:30 do 18:00

Link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams a informácie ohľadom kurzu budú zaslané registrovaným záujemcom v piatok 3.2.2022.

V prípade organizačných otázok kontaktujte pracovníka študijného oddelenia pána Mgr. Petra Šúreka: peter.surekfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2091

Registrácia na prípravný kurz z Francúzskeho jazyka a z Nemeckého jazyka je povinná a je ju možné uskutočniť online

Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/ucDRRawpB1  

Informačné semináre k francúzskemu a nemeckému programu študijného programu Medzinárodný manažment, vzhľadom na to, že skúšky z francúzskeho a nemeckého jazyka budú ústne, sú bezplatné.

Študijný program Manažment v anglickom jazyku:

Konzultácia k štúdiu v anglickom jazyku
Termín: pondelok 6.2.
Čas: od 16:00 do 17:00

Link na prihlásenie cez aplikáciu MS Teams a informácie ohľadom kurzu budú zaslané registrovaným záujemcom v piatok 3.2.2022.

V prípade organizačných otázok kontaktujte pracovníčku Oddelenia štúdia v anglickom jazyka slečnu Mgr. Luciu Kočišovú: studywithusfm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2067

Registrácia na konzultáciu k prijímacím pohovorom a štúdiu na študijnom programe Manažment v anglickom jazyku je povinná a je ju možné uskutočniť online

Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/Rgb5bsiqeW