Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška na predmete International marketing a rokovanie o spolupráci s Taiwanom

Hosťovaná prednáška na predmete International marketing a rokovanie o spolupráci s Taiwanom

Dňa 28.02.2023 sa uskutočnila prednáška International marketing, na ktorú bol v nadväznosti na prebiehajúce rokovania a na základe dlhoročnej medzinárodnej spolupráce prof. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a Taipei Representative Office v Bratislave, pozvaný taiwanský veľvyslanec J.E. David Nan-Yang Lee.
Pozvanie prijali aj dekan prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD., MPH a prodekan prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc. Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK).
 
Hlavnou témou prednášky bol efektívny medzinárodný marketing Slovenska (v očiach strategických partnerov), príklady dobrej praxe a osobné skúsenosti z oblasti marketingu a prezentácie Taiwanu v zahraničí. Následne prebiehala podnetná diskusia so študentami na vybrané témy.
 
Dôležitou súčasťou návštevy zástupcov Taipei Representative Office v Bratislave bolo strategické stretnutie s dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., prof. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. (splnomocnenkyňa pre grantovú činnosť dekana), vedúcim Katedry marketingu, zároveň nastávajúcim dekanom, prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD. a prodekankou pre zahraničné vzťahy Fakulty managementu UK, Mgr. Luciou Vilčekovou, PhD., zamerané na identifikáciu kľúčových oblastí spolupráce Fakulty managementu UK s Taipei Representative Office v Bratislave.

Za predsedníckym stolom: prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc., prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD., J.E. David NAN-YANG LEE, prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD.
Za predsedníckym stolom na prednáške International Marketing: prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc., prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD., J.E. David NAN-YANG LEE, prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD.
Za predsedníckym stolom: prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc., prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD., J.E. David NAN-YANG LEE, prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD.
Študenti Erasmus+ a denní študenti Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave
Ing. Natália HORŇÁKOVÁ, PhD., študenti Erasmus+ a denní študenti Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave
Za predsedníckym stolom: prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc., prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD., J.E. David NAN-YANG LEE, prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD.
Za okrúhlym stolom: prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD., prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD., prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., J.E. David NAN-YANG LEE, Zoya WANG