Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BI Day 2024

BI Day 2024

Business Intelligence Day 2024 na Fakulte managementu UK.
Odborný seminár bol zameraný na predstavenie významu a aplikácie Business Intelligence v dnešnom dátovo orientovanom svete.

Cieľom bolo poskytnúť študentom a ďalším záujemcom hlbší vhľad do toho, ako moderné BI nástroje a techniky analýzy dát môžu formovať obchodné stratégie a podporovať rozhodovacie procesy v rôznych odvetviach.

Renata Kiselicová (Centire) prezentovala praktické a uchopyteľné postupy analýz trhu a firiem v novom produkte Valida s konkrétnou ukážkou analytického postupu a uvažovania.

Radovan Oreský (EMARK Analytics) demonštroval možnosti a záber moderných BI na príklade produktu Qlik, pričom poukázal na potrebu Data Governance. Prakticku ukážou objasnil študentom, v čom je hodnota dát v manažérskej práci.

Peter Škurla (Orange) priniesol inšpiratívny pohľad na AI a jej aktuálne využitie v analytike a v modelovaní alebo predikcii dát, či v podpore v reálnom čase.

Eva Belková (BDO) poodkryla zmeny, ktoré prebiehajú v moderných účtovných poradenských spoločnostiach. Prezentovala prínos Power BI v účtovnom poradenstve.

Súčasťou diskusie hostia podporili vzdelávanie v dátovej analytike a povzbudili študentov, aby využili možnosti predmetov na fakulte a príležitosť vyskúšať si rôzne technológie a postupy analýzy dát.

Celý záznam z podujatia je prístupný na YouTube FMUK: https://www.youtube.com/live/PW2RZ4vNZBU?si=S1rFfxn9LIrwyPrr

Oficiálne otvorenie podujatia - Peter Štarchoň, dekan FM UK
Zuzana Kovačičová: Dáta, BI a dátová analytika vo výučbe na FMUK
Renáta Kiselicová: Valida – sprístupňujeme otvorené dáta o firmách pomocou BI - Managing Partner at Centire s.r.o.
Radovan Oreský: Hodnota dát a AI/ML - Chief Data Officer&Partner EMARK s.r.o.
Radovan Oreský
Peter Škurla: AI Over the Horizon of BI in Telco Companies - Data & AI Manager at Orange Slovensko, a.s.
Eva Belková: Power BI a Virtuálny CFO - nová éra účtovného poradenstva - BSO Partner at BDO Holding, spol. s r.o.
publikum
Eva Belková
zľava: Peter Škurla, Radovan Oreský, Eva Belková, Renáta Kiselicová
zľava: Peter Škurla, Radovan Oreský, Eva Belková, Renáta Kiselicová
PANELOVÁ DISKUSIA - moderátor podujatia Ján Papula