Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška na predmete Nemecký jazyk pre manažérov

HOSŤOVANÁ PREDNÁŠKA NA KMM 29. 3. 2023

Koncom marca 29. 3. 2023 hosťovala na Katedre medzinárodného manažmentu Mag. Dr. Erika Pichler zo Salzburgu.

Našim prvákom Študijného programu MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT - Nemecký program, bol týmto podujatím obohatený jazykový seminár zaujímavými informáciami. Študenti predstavili obsahovú náplň seminárov zimného a letného semestra – Nemecký jazyk pre manažérov I, II.

Už teraz sa tešia na ďalšie hosťovania.


študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
Dr. Erika Pichler zo Salzburgu s kolegami Dr. Huľvejom a doc. Šuplatom
Dr. Erika Pichler zo Salzburgu a Dr. Huľvej
Dr. Erika Pichler zo Salzburgu a doc. Šuplata
doc. Papula a Dr. Erika Pichler zo Salzburgu
zľava Dr. Erika Pichler zo Salzburgu, dekan FM UK prof. Štarchoň, doc. Emília Charfaoui
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár