Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Internacionalizácia na predmete International marketing

Internacionalizácia na predmete International marketing

Zahraniční študenti programu Erasmus z Francúzska, Španielska, Írska, Holandska, Talianska, Uzbekistanu ocenili kvalitu prednášok v rámci predmetu International marketing Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) a pozitívne hodnotili inovatívne prístupy i pozvané prednášky odborníkov z praxe, ako napr. Taipei Representative Office, Bratislava Taiwanský veľvyslanec na Slovensku H.E. David Nan Yang Lee, zakladateľ expertnej platformy Brand Slovensko 30, Mgr. Martin Horváth.

Aktivity vyústili do záujmu zahraničných študentov i pedagógov o rôzne ďalšie formy spolupráce - spoločné prednášky, workshopy, semináre, ako aj medzinárodné projekty, či príprava spoločných odborných článkov do bonitných časopisov.

V rámci medzinárodnej spolupráce a Erasmus programu sme dňa 22.05.2023 privítali na Katedre marketingu FM UK hosťky doc. Carmen Sirbu, bývalú prorektorku a prof. Dr. Corneliu Novac Ududec, IT manažérku z Danubius University v Galati. Jednou z tém bola diskusia o medzinárodných projektoch v rámci schémy Horizont Europa.

Fotka 1: prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fotka 2: Pracovné stretnutie so zástupkyňami Danubius University Galati, Rumunsko
Fotka 3: prof. Dr. Corneliu Novac Ududec, doc. Carmen Sirbu, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Natália Horňáková, PhD.
Fotka 4: doc. Carmen Sirbu, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fotka 5: doc. Carmen Sirbu, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fotka 6: prof. Dr. Corneliu Novac Ududec, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., doc. Carmen Sirbu, Ing. Natália Horňáková, PhD.
Fotka 7: doc. Carmen Sirbu, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fotka 8: prof. Dr. Corneliu Novac Ududec, doc. Carmen Sirbu, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fotka 9: Účasť holandských študentov na predmete International marketing
Fotka 10: Účasť holandských študentov na predmete International marketing
Fotka 11: Pracovné stretnutie so zástupkyňami Radboud University Nijmegen, Holandsko