Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Týždeň zodpovednosti 2023 na FM UK

Týždeň zodpovednosti 2023 na FM UK

Po dvojročnej prestávke sa tento rok na Fakulte managementu UK opäť konal Týždeň zodpovednosti pre študentov 3. ročníka, v rámci predmetu Medzinárodné ekonomické vzťahy. V týždni od 27. novembra bola výučba v rámci predmetu nahradená podujatiami na témy dotýkajúce sa rôznym spôsobom zodpovednosti, za účasti zaujímavých hostí.

Tri spomedzi podujatí pripravili priamo študentky 3. ročníka:
Nicol Kormošová a Emma Leviusová zorganizovali pre spolužiakov prednášku na tému „udržateľné podnikanie“, pričom si dali za cieľ zvýšiť povedomie o tejto problematike, resp. priblížiť spolužiakom, čo je udržateľné podnikanie, aké sú jeho výhody, prekážky a legislatívne požiadavky.

Ako hovoria: „Organizovať prednášku v rámci Týždňa zodpovednosti bola pre nás výborná skúsenosť, z ktorej sme sa veľa naučili najmä v oblasti udržateľného podnikania. Bola to pre nás príležitosť na zlepšenie našich organizačných zručností a prehĺbenie vedomostí, z ktorej budeme čerpať aj v budúcnosti. Veríme, že prednáška bola prínosná nie len pre nás, ale aj pre našich spolužiakov. Zároveň sme vďačné pánovi Drahošovi Šišovičovi z firmy MerchYou, ktorý prijal naše pozvanie a obohatil tak našu prednášku o cenné informácie z praxe.“

Študentka Ivanna Dropko pre spolužiakov pripravila prednášku na tému finančnej gramotnosti a teda osobnej zodpovednosti v tejto oblasti. Sama totiž má pracovné skúsenosti v spoločnosti Partners group a tak si s kolegyňou, našou absolventkou Lenkou Klemaničovou, pripravili prednášku šitú na mieru vysokoškolákom.
Ako Ivanna hovorí: „Ja mám z podujatia pozitívny pocit, lebo som dala možnosť kolegyni vrátiť sa na Alma mater a spoločne odovzdať spolužiakom know-how z praxe. Spolužiaci nás počúvali, zapájali sa a v rámci kvízu v Slido väčšinou odpovedali správne.“

Mária Štrpková a Tereza Beladičová pripravili pre spolužiakov diskusiu na tému mentálneho zdravia, so zameraním sa na poruchy príjmu potravy.
O pripravenom podujatí hovoria: „Téma našej prednášky bola “Zodpovednosť v mentálnom zdraví”. V úvode prednášky sme vysvetlili, prečo by malo byť aj mentálne zdravie zodpovednou témou a to na dvoch personách s cieľom, čo najpodrobnejšie objasniť našu myšlienku. Ďalej sme sa presunuli na diskusiu s Luciou Bogdány na tému porúch príjmu potravy. Prednášku sme ukončili s návrhmi na kontakty, kde študenti môžu nájsť pomoc či pochopenie a v závere taktiež nechýbalo Q&A. Naše celkové dojmy z danej prednášky sú veľmi pozitívne. Z interakcie spolužiakov sme usúdili, že ich téma prednášky ako i celá prednáška zaujali a vnímali ich ako dôležité. Veľmi nás potešila aktivita v rámci otázok od študentov, ktorá je dôkazom, že sme si vybrali zaujímavú tému pre našu cieľovú skupinu.“  

Okrem študentských podujatí prebehli v rámci Týždňa zodpovednosti ešte dve prednášky, obe na tému „ESG“, ale každá z iného uhla pohľadu. Najprv sa naša absolventka Miroslava Plevová (SmartHead) pokúsila študentom priblížiť „ESG a udržateľnosť“ - čo to znamená pre firmy a aká bude rola manažérov. Na ďalšej prednáške sa dvaja hostia, Peter Škyrta (KPMG) a Petra Csefalváyová (INCIEN) pokúsili spoločne študentom predstaviť „ESG ako praktický nástroj pre manažérov“, pričom priblížili aj kontext prečo vôbec o pilieroch ESG dnes tak intenzívne diskutujeme a poukázali aj na to, že zverejňované informácie v tejto oblasti možno niekedy označiť za zelené klamstvá („v angl. green washing).

Týždeň zodpovednosti vyvrcholil v utorok večer náučným a komickým zároveň - divadelným predstavením priamo v učebni FM UK s názvom „GreenIsTheNewBlack“ v podaní divadelného zoskupenia Čalado Medzipriestor. Traja mladí herci (Tereza Mitro, Mojmír Procházka a Jakub Matejčík) naplnili celú učebňu dobrou energiou, veľkým množstvom faktov, ale aj podnetov na zamyslenie. Do samotnej hry nepriamo vtiahli aj nášho prodekana pre kvalitu a PR, doc. Jána Papulu. Hneď po predstavení zapojili študentov do interaktívnej diskusie.

Mnohých okrem samotného predstavenia, potešila aj prítomnosť influencera Mojmíra Procházku priamo na fakulte, ktorý je ako správny digitálny marketér otvorený aj ďalšej spolupráci s fakultou (pozn. Mojmír je absolvent FM UK)

Foto z prednášky Týždeň zodpovednosti 2023
Foto z prednášky Týždeň zodpovednosti 2023
Foto z prednášky Týždeň zodpovednosti 2023
Foto z prednášky Týždeň zodpovednosti 2023
Foto z prednášky Týždeň zodpovednosti 2023
Foto z prednášky Týždeň zodpovednosti 2023
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack
Foto z predstavenia GreenIsTheNewBlack