Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vysvetľujeme a diskutujeme

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

okolnosti vývoja okolo novely zákona o VŠ nás na Univerzite Komenského prinútili k zvláštnemu kroku – 1 deň na protest proti tejto novele udeliť rektorské voľno, ktoré dekan FM UK podporil aj vyhlásením dekanského voľna. Tento deň by ale nemal ostať „dňom voľna“, jeho zámerom je vytvoriť priestor na to, aby sme o aktuálnom dianí spoločne diskutovali. Za týmto účelom sme sa rozhodli zorganizovať niekoľko podujatí.

 

Fakulta managementu sa aktívne pripojila k príprave celouniverzitne streamovaného podujatia „Vysvetľujeme a diskutujeme“, ktoré bude vysielané prostredníctvom univerzitného YouTube kanála.

 

Popoludní sa s Vami radi stretneme v rámci fakultného podujatia Diskutujeme a vysvetľujeme aj na FM UK, ktoré bude prebiehať od 14:00 cez MS Teams.

Pozvanie do diskusie potvrdili dekan FM UK – prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. a zástupcovia AS FM UK a AS UK (za FM UK), ako aj bývalý absolvent Braňo Vargic.