Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

FORUM 2024

FORUM 2024

Dekan Fakulty managementu UK prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. spolu s vedúcim Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marianom Šuplatom, PhD. privítali dňa 20. marca 2024 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave účastníkov dvanásteho ročníka podujatia - Fórum: Študenti-Podniky. Podujatie, organizované Katedrou medzinárodného manažmentu FM UK vo francúzskom jazyku, predstavuje unikátnu príležitosť pre frankofónnych študentov, aby sa osobne stretli s podnikmi a inštitúciami, ktoré hľadajú talentovaných, francúzsky hovoriacich študentov. Podujatia sa tento rok zúčastnilo 12 organizácií. Popri pozvaných hosťoch, študentoch študijného programu Medzinárodný manažment – francúzsky program, študenti stredných škôl z Gymnázia Ladislava Sáru a zo Spojenej školy v Nitre.
Dôležitým cieľom Fóra je zabezpečiť pravidelný kontakt študentov s predstaviteľmi podnikateľskej obce. Pre študentov predstavuje táto udalosť kľúčovú príležitosť na posilnenie svojho profesionálneho profilu a rozšírenie svojej siete kontaktov. Zároveň majú podniky jedinečnú príležitosť identifikovať perspektívne talenty a nájsť budúcich zamestnancov, ktorí okrem odborných znalostí disponujú aj schopnosťou efektívnej komunikácie s medzinárodnými partnermi.
V dobe narastajúceho významu medzinárodných vzťahov, je schopnosť komunikovať v cudzom jazyku nevyhnutná. Francúzština si udržiava svoju popularitu nielen vo Francúzsku, ale aj vo svete obchodu, diplomacie a kultúry. Je to jazyk spojený s eleganciou, šarmom a vplyvom, a preto ostáva v dnešnom globalizovanom svete veľmi žiadaným. Tento veľtrh je dôležitou platformou na oslavu a posilnenie hodnoty francúzskeho jazyka a kultúry v kontexte podnikania a akademického prostredia.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia, a tešíme sa na Vás opäť budúci rok, na 13. ročníku!