Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Diverzita

Týždeň plný praktických vedomostí!


Minulý týždeň sme na pôde Fakulty managementu hostili zaujímavé podujatia orientované na prepojenie vzdelávania a praxe. Zároveň nás svojou návštevou poctil v rámci programu STA Erasmus+ pán Pierre Barroy z Université de PICARDIE Jules VERNE AMIENS, France, ktorý sa venuje experimentálnej fyzike zameranej na energetiku a inovačné materiály.
20. marca sa uskutočnil ďalší ročník konferencie Forum Étudiants Entreprises, ktoré je venované frankofónnej komunite na Slovensku. V rámci tohoto podujatia účastníci diskutovali so zástupcami francúzskych inštitúcii a komerčných organizácii pôsobiacich na Slovensku o vzdelávaní, podpore francúzskeho jazyka, pracovných príležitostiach, skúsenostiach z praxe. Súčasťou podujatia bola aj degustácia francúzskych špecialít.  
Druhým podujatím, ktoré sa uskutočnilo 21.3.2024 bolo pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita. Odborníci z praxe zameraných na riadenie organizácii prezentovali svoje skúsenosti, poukázali na hodnotu, ktorú táto vlastnosť spoločnosti prináša. Diskutujúci sa zhodli,  že diverzita môže byť jednou z vlastností modernej spoločnosti umožňujúca podporiť mladú generáciu a budovať optimálnu symbiózu s inými generáciami a názorovými prúdmi na Slovensku.
Bližšie informácie o účastníkoch a programe podujatí nájdete v priloženom dokumente:

Programme Forum 2024
a
Moderná spoločnosť a diverzita 2024
 
Peter Balco, Frédéric Delaneuville           

Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita
Foto - pracovné stretnutie pod názvom: Moderná spoločnosť a diverzita