Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Welcome WEEK

Týždeň 12.02.- 16.02.2024 je na univerzite aj FM UK uvítacím týždňom pre nových Incoming Erasmus študentov a NŠP študentov.

Na FM privítame 50 nových zahraničných študentov, ktorí spolu s 60timi celoročnými vytvoria početnú medzinárodnú komunitu a spestria náš letný semester.
Pondelok bol v znamení slávnostnej imatrikulácie na rektoráte, ďalšie dni paria bohatému programu, prehliadke mesta, fakultným  mítingom, kurzom Slovenčiny a aktivitám organizovaných  ESN študentami. Na našej fakulte ich privítame presne na Valentina, z čoho sa veľmi tešíme. Atmosféru úvodných stretnutí najlepšie vystihujú skvelé fotografie.

 

 

Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at CU - foto: Tomáš Madeja
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU
Welcome Week for Summer semester at FM CU