Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola 2021 - Ekonomika v kruhu

Program letnej školy a prihlásenie

Letná škola: Ekonomika v kruhu 2021
(júl - august 2021)


Po úspešnom prvom ročníku podujatia Letná škola 2020 - Ekonomika v kruhu Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, inštitút 3E a platforma Circular Slovakia plánujú aj v roku 2021 pokračovať v tomto vzdelávacom projekte. Spoločne predstavia podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) deťom piateho až ôsmeho ročníka základných škôl v  Bratislave, Senci, Trnave a Partizánskom.

Prihlásenie do Letnej školy v jednotlivých mestách

Cieľom projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“ je predstaviť princípy obehového hospodárstva nastupujúcej mladej generácii a zažiť ich prostredníctvom praktických príkladov a riešení, ktoré fungujú aj v každodennom živote. Hlavnou témou tohto ročníka je potravinový a textilný odpad.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy:
     Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
     Potravinový odpad – ako neplytvať jedlom,
     Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
     Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, zdieľanie,
     Odevný priemysel – móda s posolstvom,
     Zelené budovy –udržateľné stavby, dažďové záhrady a zelené strechy.

Letná škola má kapacitu 15 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.