Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Vyjednávanie v rôznych kultúrach". Hosťovaná...

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 23.3.2021 v čase od 09.20 do 10.20 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude...

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK04. 03. 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK zo dňa 3. 3. 2021

Nový projekt MOVE20. 12. 2020

FM UK spolu s TUKE získali projekt MOVE

Fakulta managementu UK je súčasťou európskeho projektu...11. 12. 2020

Projekt Equal4Europe je zameraný na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania

Mikuláš05. 12. 2020

Mikulášku dobrý strýčku,modlím sa ti modlitbičku,zlož tú svoju plnú tašku,daj nám z darov tvojich trošku,či koláča makového,či koníka medového.Veď ty svätý...

Fakulta managementu UK je spoluorganizátorom a partnerom...30. 11. 2020

Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti. Viac informácií...

Výnimočné aktivity študentov a pedagogické osobnosti opäť...18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Tridsaťjeden študentov a tridsaťjeden učiteľov získalo tento rok ocenenie Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti...

Štyria noví profesori18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov, štyria z nich sú z Univerzity Komenského.

Konferencia Social Media Masters06. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu03. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu vyjadreniu AS UK a Vedenia UK vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným oklieštením akademických práv a...

Fakulta managementu ponúka pomoc kreatívnemu priemyslu23. 10. 2020

Umelci a remeselníci sa môžu bezplatne zaregistrovať do Skleníka remesiel, ktorý bol vytvorený v rámci Erasmus+ Projektu ARTCademy, na ktorom participovali...

FM UK vyjadruje podporu iniciatíve „Klíma ťa potrebuje“15. 10. 2020

Naša fakulta sa pridala k petícii Za klímu. Vyjadri svoju podporu aj TY podpísaním petície.

Rozvrh na ZIMNÝ semester akademického roka 2020/202128. 09. 2020

Aktualizácia 28.09.2020

Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-1926. 09. 2020

Máte podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID 19? UK prináša informácie čo treba urobiť.

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK21. 09. 2020

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 7. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na...