Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyjadrenie rektora UK a Akademického senátu UK našim...04. 03. 2022

Rektor UK aj vedenie študentskej časti Akademického senátu UK opakujú svoje odhodlanie pomôcť našim študentom.

Ako môžeme pomôcť aj my?02. 03. 2022

Univerzita Komenského vyjadruje plnú podporu a solidaritu Ukrajincom. Preto sa rozhodla pomáhať najmä obyvateľom z Ukrajiny, ktorí u nás hľadajú útočisko....

Vyšlo tretie číslo časopisu Naša Univerzita24. 02. 2022

s podtitulom UNIVERZITA V POHYBE

Vysvetľujeme a diskutujeme18. 02. 2022

Počas rektorského voľna dňa 21. februára 2022 sa uskutočnia diskusie k aktuálnej situácii. Cieľom podujatia je priblížiť akademickej obci UK (študentom aj...

Erasmus Welcome - SPRING 202216. 02. 2022

V stredu 09.02.2022 sme v rámci Welcome weeku na FM UK privítali prvú väčšiu skupinu Incoming Erasmus študentov z celej Európy.

Informácie o prijímacom konaní19. 01. 2022

Kritéria prijímania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

ERASMUS+ mobilita štúdium VÝZVA17. 01. 2022

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2022/2023

Nový projekt RESTART - tlačová správa21. 12. 2021

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli...

Vysokoškolské štúdium je viac než len prednášky: Univerzita...29. 11. 2021

Bratislava 29. novembra 2021: Viac ako 25 000 eur poskytne Univerzita Komenského v Bratislave študentským spolkom, aby podporila komunitný aspekt študentského...

Medzinárodné ocenenie pre FM UK19. 11. 2021

FM UK získala aj za rok 2021 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal.

Doplňujúce voľby do AS FM UK 2021 Študentská časť04. 11. 2021

Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu FM UK

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Interná...25. 10. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Interná kontrola a interný...

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Účtovný proces...25. 10. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Účtovný proces v medzinárodnej...