Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Konferencia "Pohľady na ekonomiku Slovenska 2021" s...29. 04. 2021

Vážení kolegovia, srdečne vás pozývame na konferenciu organizovanú Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Ekonomickým ústavom...

Podujatie "Uprostred každej ťažkej situácie leží...20. 04. 2021

Vážená pani, vážený pán, Krízové situácie sú prirodzeným vývojovým fenoménom, ktoré vyvolávajú v spoločnosti obavy a neistoty z budúcnosti. Takto budované a...

Opäť šanca získať CMA grant19. 03. 2021

Milí študenti - pripomíname!!!! Opäť šanca získať CMA grant na štúdium a získanie Certifikátu manažérského účtovníka- Certificate of Managerial...

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Tvorba plánov a rozpočtov organizácie"....

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Vyjednávanie v rôznych kultúrach". Hosťovaná...

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 23.3.2021 v čase od 09.20 do 10.20 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude...

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK04. 03. 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK zo dňa 3. 3. 2021

Nový projekt MOVE20. 12. 2020

FM UK spolu s TUKE získali projekt MOVE

Fakulta managementu UK je súčasťou európskeho projektu...11. 12. 2020

Projekt Equal4Europe je zameraný na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania

Mikuláš05. 12. 2020

Mikulášku dobrý strýčku,modlím sa ti modlitbičku,zlož tú svoju plnú tašku,daj nám z darov tvojich trošku,či koláča makového,či koníka medového.Veď ty svätý...

Fakulta managementu UK je spoluorganizátorom a partnerom...30. 11. 2020

Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti. Viac informácií...

Výnimočné aktivity študentov a pedagogické osobnosti opäť...18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Tridsaťjeden študentov a tridsaťjeden učiteľov získalo tento rok ocenenie Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti...

Štyria noví profesori18. 11. 2020

Bratislava 18. novembra 2020: Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov, štyria z nich sú z Univerzity Komenského.

Konferencia Social Media Masters06. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu03. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu vyjadreniu AS UK a Vedenia UK vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným oklieštením akademických práv a...