Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu03. 11. 2020

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu vyjadreniu AS UK a Vedenia UK vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným oklieštením akademických práv a...

Fakulta managementu ponúka pomoc kreatívnemu priemyslu23. 10. 2020

Umelci a remeselníci sa môžu bezplatne zaregistrovať do Skleníka remesiel, ktorý bol vytvorený v rámci Erasmus+ Projektu ARTCademy, na ktorom participovali...

FM UK vyjadruje podporu iniciatíve „Klíma ťa potrebuje“15. 10. 2020

Naša fakulta sa pridala k petícii Za klímu. Vyjadri svoju podporu aj TY podpísaním petície.

Rozvrh na ZIMNÝ semester akademického roka 2020/202128. 09. 2020

Aktualizácia 28.09.2020

Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-1926. 09. 2020

Máte podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID 19? UK prináša informácie čo treba urobiť.

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK21. 09. 2020

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 7. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na...

Diagnostika dopadu COVID-19 na podnikanie21. 09. 2020

Výskum tímov Globálneho monitoru podnikania (GEM)

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 17. 09. 2020

POZVÁNKA Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa...

Štipendiá DAAD do Nemecka na ak. rok 2020/202109. 09. 2020

Výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Fakulta managementu UK študentom ponúka možnosť získať...05. 09. 2020

Za certifikátom CMA (Certified Management Accountant – certifikát pre účtovníkov a finančných profesionálov) stojí globálna organizácia IMA (Institute of...

Výskum FM UK: Ako zvládajú podnikatelia koronakrízu?17. 07. 2020

Podnikáte? Zaujíma nás, ako koronakríza poznačila osobnú pohodu podnikateľov a podnikateliek, a ako im pomôcť byť odolnejšími.

Kampaň #EUInvestInKnowledge14. 07. 2020

UK sa pripája ku kampani #EUInvestInKnowledge. V rámci tejto kampane pätnásť združení európskych univerzít spoločne vyzýva politikov, aby investovali do...

LETNÁ ŠKOLA EKONOMIKA V KRUHU - Aktuálne02. 07. 2020

Letná škola už je za nami. Pozrite sa ako prebiehala a ako sme si to užili....

Migrácia fakultných služieb do univerzitného prostredia -...12. 06. 2020

Vážení zamestnanci, milí študenti, dovoľte nám informovať Vás, že emailové schránky študentov všetkých ročníkov, doktorandov a zamestnancov FM UK sú...

Miloš Mrva z FM UK: O podnikaní netreba len teoretizovať10. 06. 2020

Za každým podnikateľským úspechom sú zvyčajne dve strany. „Na jednej strane stoja tí, čo to vymyslia a zrealizujú – technici. Na druhej tí, čo to vedia predať...

Pandémia zablokovala hranice, nie však Erasmus+05. 06. 2020

Pre pandémiu nového koronavírusu sa zatvorili internáty, uzavreli hranice a štúdium sa prenieslo do online priestoru. Ako to ovplyvnilo program Erasmus+ a...

Zasadnutie AS FM UK14. 05. 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si informovať Vás o plánovanom zasadnutí AS FMUK, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.5.2020 o 13:00,...

NÁVODY na Office 365 a aplikácie MS14. 04. 2020

Služby "Office 365" zabezpečuje spoločnosti Microsoft. Máte možnosť ich používať ak ste zamestnanci alebo študenti FM UK. Taktiež môžete využívať aj rôzne...