Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nový prorektor01. 07. 2021

Novým prorektorom UK pre oblasť IT je od 1. júla 2021 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., z Fakulty managementu UK. Tento návrh rektora UK schválil Akademický...

Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 202116. 06. 2021

Pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2021!

Keď akademické výskumy pomáhajú podnikateľskej praxi07. 06. 2021

Všetko sa to začalo pred siedmimi rokmi na odbornom workshope Slovak Compliance Circle (SCC) – združenia, ktoré na Slovensku vzniklo koncom roka 2013 z...

Začnite s podnikaním!19. 05. 2021

V tomto článku zo série „A čo teraz? Život po vysokej škole“ budeme diskutovať o podnikaní po vysokej škole, prípadne už počas štúdia.

Študentská konferencia ku dňu Európy07. 05. 2021

Aj tento rok oslávime Deň Európy na Fakulte managementu študentskou konferenciou venovanou rôznym témam súvisiacim s Európskou úniou a jej budúcnosťou už v...

Zaži deň v koži vysokoškoláka03. 05. 2021

Podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka bude prebiehať online, 18. mája 2021.

Konferencia "Pohľady na ekonomiku Slovenska 2021" s...29. 04. 2021

Vážení kolegovia, srdečne vás pozývame na konferenciu organizovanú Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Ekonomickým ústavom...

Podujatie "Uprostred každej ťažkej situácie leží...20. 04. 2021

Vážená pani, vážený pán, Krízové situácie sú prirodzeným vývojovým fenoménom, ktoré vyvolávajú v spoločnosti obavy a neistoty z budúcnosti. Takto budované a...

Opäť šanca získať CMA grant19. 03. 2021

Milí študenti - pripomíname!!!! Opäť šanca získať CMA grant na štúdium a získanie Certifikátu manažérského účtovníka- Certificate of Managerial...

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Tvorba plánov a rozpočtov organizácie"....

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Vyjednávanie v rôznych kultúrach". Hosťovaná...

Pozvánka na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému...08. 03. 2021

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 23.3.2021 v čase od 09.20 do 10.20 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude...

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK04. 03. 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FM UK zo dňa 3. 3. 2021

Nový projekt MOVE20. 12. 2020

FM UK spolu s TUKE získali projekt MOVE

Fakulta managementu UK je súčasťou európskeho projektu...11. 12. 2020

Projekt Equal4Europe je zameraný na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania

Mikuláš05. 12. 2020

Mikulášku dobrý strýčku,modlím sa ti modlitbičku,zlož tú svoju plnú tašku,daj nám z darov tvojich trošku,či koláča makového,či koníka medového.Veď ty svätý...