Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "LEAN"06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "LEAN".  Hosťovaná prednáška sa...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Plán...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Plán a kontroling a výzvy finančného...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Leadership v obchodnej...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Moderné manažovanie...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...06. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Ochrana spoločnosti Slovnaft,...

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému...05. 10. 2022

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Riadenie výrobných...

Dekanské voľno28. 09. 2022

Vážení študenti V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň Pamiatka zosnulých, udeľuje rektor UK študentom denného štúdia rektorské...

Podpora študentských spolkov na UK - výzva na predkladanie...26. 09. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená rektorom UK Marekom Števčekom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí, na základe ktorej bude poskytnutá účelová...

Welcome Week na fakulte16. 09. 2022

Septembrový týždeň od 12.09 – 16.09.2022 bol na FM UK uvítacím týždňom pre Incoming Erasmus študentov, NŠP študentov, študentov anglického programu, iných...

Otvorenie akademického roka06. 09. 2022

19. septembra 2022 (pondelok) o 11.00 h, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

UK zosúladila 727 študijných programov06. 09. 2022

Bratislava 6. septembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave k 31. augustu 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie...

Zápis študentov do 1. ročníka na ak. rok 2022/202302. 08. 2022

Informácie pre študentov 1. ročníkov k zápisu na akademický rok 2022/2023

Letná škola na FM UK25. 07. 2022

V období 25. 7. -29. 7. 2022 s osobnou účasťou študentov z celej EÚ v Bratislave, a od 1. 8. - 5. 8. 2022 v online prostredí, organizovaná je v rámci nového...

Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 202203. 06. 2022

Podujatie sa uskutoční na Univerzite Komenského dňa 29. septembra 2022 (štvrtok) o 15.00 h v Rektorskej sieni (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie)....

Prihlášky na štúdium v cudzom jazyku - aktuálne otvorené...26. 05. 2022

Pre všetkých záujemcov o štúdium v cudzom jazyku sú stále otvorené možnosti podania prihlášky na štúdium v anglickom jazyku. Pre záujemcov o štúdium na...

Hosťovaná prednáška na Katedre medzinárodného manažmentu24. 05. 2022

Lektorky zo Salzburgu a Viedne spestrili jazykový seminár zaujímavými informáciami

Deň Európy a FORUM / VEĽTRH 2022 na FM UK23. 05. 2022

Dňa 09.05.2022 sme oslávili Deň Európy hneď niekoľkými podujatiami, ktoré zorganizovali kolegovia a študenti z nemeckého a francúzskeho programu medzinárodného...

DEŇ EURÓPY - Medzinárodná študentská vedecká konferencia...06. 05. 2022

DEŇ EURÓPY9. máj 2022na FM UK (č.2)Medzinárodná študentská vedecká konferenciaPROGRAM 9. mája 2022Moderuje D. Saxunová14. 00 hod. Otvorenie – prof. RNDr. D....