Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

Scientific Council of FM CU

Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. - chairman
Dean of FM CU

Members:

Prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. Ing. Štefan MAJTÁN, PhD.
Ekonomická univerzita, Bratislava

Prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
Prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD.
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF Trnava

Assoc. Prof. Ing. Milan FEKETE, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. RNDr. Ľudmila GREGUŠOVÁ, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Assoc. Prof. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. Ing. Ján PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
Assoc. Prof. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. PhDr. Magdaléna SAMUHELOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
Assoc. Prof. PhDr. Eva SMOLKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. RNDr. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD.
Vysoká škola DTI

Assoc. Prof. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD.
Slovenská technická univerzita, Bratislava

Assoc. Prof. Ing. Daniela ZEMANOVIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Assoc. Prof. Mgr. Emil WOJČÁK, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Nadácia Všeobecnej úverovej banky

RNDr. Zuzana KOVAČIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Mgr. Ján TÓTH, M.A.
Ministerstvo financií SR

Mgr. Martin ŠUSTER, PhD.
Národná banka Slovenska

Ing. Peter WEBER
P a R Solutions, s.r.o.

platnosť od 11/2017