Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2120

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2085
02/501 17 421
231/A

doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK