Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2075

Mgr. Magdaléna Brezovská

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
referent v administratíve
+421 2 9021 2073

Mgr. Magdaléna Brezovská

Fakulta managementu UK, Úsek podekana pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
asistent v administratíve

Mgr. Veronika Bučková

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu a obchodu
profesor vysokoškolský
+421 2 9021 2143

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre strategický rozvoj, projekty a inovácie
Prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>