Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0737/20

Projekt VEGA 1/0737/20

Projekt: Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov

Vedúci projektu VEGA: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Zástupca: doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD.

Vedecký projekt je zameraný na problematiku spotrebiteľského správania a spotrebiteľskej gramotnosti v kontexte medzigeneračných rozdielov. Cieľom vedeckého projektu je, prostredníctvom analýzy spotrebiteľskej gramotnosti a postojov slovenských spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov, identifikovať medzigeneračné rozdiely a následne definovať a kategorizovať jednotlivé segmenty spotrebiteľov na trhu. Výskum bude zameraný na determinanty spotrebiteľského správania a stanovenie ich priorít vo vzťahu k výberu produktov, pričom bude akcentovať medzigeneračné rozdiely. Zámerom projektu je navrhnúť nové nástroje orientované na zvyšovanie spotrebiteľskej gramotnosti a minimalizáciu vplyvov nekalých marketingových a obchodných praktík na spotrebiteľskom trhu.

Záverečná správa po ukončení projektu VEGA 1/0737/20