Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt Visegrad Fund

Projekt Visegrad Fund - č. 11610547

Projekt Visegrad Fund - č. 11610547
Podpora elektronického podnikania v štátoch V4
Support for e-business in V4 countries

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre podporu elektronického podnikania malých a stredných firiem V4. Prostredníctvom online konferencie, elektronickej publikácie a hlavne web stránky dostanú podnikatelia praktické informácie a nástroje ako rozšíriť svoje lokálne podnikanie na globálnu úroveň štátov V4 prostredníctvom elektronických prostriedkov a tak zvýšiť nielen svoje zisky, ale aj prispieť k riešeniu globálnych problémov ako sú: nezamestnanosť, nízka tvorba nových pracovných miest a stagnujúci ekonomický rast v štátoch V4. Hlavná pozornosť bude venovaná priebežnej a dlhodobej spolupráci partnerov projektu, ktorí poskytnú trvalú podporu pre podnikateľov z krajín V4 vo forme ľahko dostupných informácií, konzultácií a poradenstva.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Riešitelia: Mgr. Eva Porazíková