Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

RESTART

Projekt Restart
„Resilience and Training for SMEs“
Číslo projektu: Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-VET-000034882
Webstránka projektu: www.restartproject.eu
Trvanie projektu: 1. november 2021 - 31. október 2023

Popis projektu

Zámerom projektu RESTART je vyvinúť inovatívny obsah odbornej prípravy s cieľom vybaviť MSP, ale aj zamestnancov a expertov, vedomosťami a kompetenciami, ktoré sú potrebné v ich ceste za budovaním odolnosti a konkurenčnej výhody v súčasnej dobe ovplyvnenej pandémiou COVID-19 a digitalizáciou. Projekt RESTART podporuje budovanie podnikateľského ducha a vytvára hĺbkovú vedomostnú základňu potrebnú na udržateľné fungovanie v súčasnom hospodárskom prostredí.

Hlavným cieľom projektu RESTART je vyvinúť inovatívne vzdelávacie riešenia a nástroje na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom riešenia potrieb formovaných digitalizáciou a zmenou podnikateľského prostredia.

Projekt má 4 hlavné výsledky:
Platforma otvorených vzdelávacích zdrojov (OER) projektu RESTART
RESTART Inovatívny model podnikania
RESTART Školenia a nástroje
Pozičný dokument projektu RESTART a usmernenia pre začlenenie

Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Riešitelia:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Partneri:
Slovak Business Agency, Slovensko (koordinátor projektu)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Slovensko
Science and Technology Park of the University of Rijeka, Chorvátsko
HÉTFA Research Institute and Center for Economic and Social Analysis, Maďarsko
Italian Development Partners, Taliansko
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF, Belgicko
Internet Web Solutions, Španielsko

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.

Tlačové správy

Tlačová správa k projektu RESTART- 21.12.2021

Tlačová správa
Konzorcium partnerov projektu RESTART sa zúčastnilo II. medzinárodného stretnutia v Pescare - 14.6.2022

Tlačová správa
Správa o výsledkoch mapovania sumarizuje zistenia z vstupov mapovania siedmich partnerov projektu RESTART, jasne identifikuje oblasti vzdelávacích potrieb a formuluje témy vzdelávania, ktoré sa budú rozvíjať v rámci nasledujúcich projektových aktivít.