Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt Bilaterálne akademické fórum Slovensko - Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR

Číslo projektu: MVZ/2016/40

Trvanie projektu: do 31.12.2016
Realizácia projeku: od 1.9.2016 do 31.12.2016

Hlavným cieľom projektu je prehĺbiť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Francúzskom založenú na strategickom partnerstve, ktorá sa týka aj oblasti vzdelávania a jazykovej spolupráce.
Existujúci dialóg s francúzskymi partnermi na vládnej úrovni rozšíriť o analytické a prognostické aspekty aj na akademickú obec a odbornú verejnosť. S predstaviteľmi Francúzska, ktoré je jednou z kľúčových krajín EU, spoločne uvažovať o aktuálnych európskych výzvach (migračná kríza a možnosti zapojenia sa akademickej obce k prispeniu riešenia migračnej krízy prostredníctvom oblasti vzdelávania - rôzne programy jazykovej prípravy, či programy v oblasti podnikania mladých ľudí)

International Scientific Conference of Department of Economy and Finance Faculty of Management, Comenius University in Bratislava - Call for Papers


Zborník Bilaterálne akademické fórum Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR FMUK 2016

V rámci projektu „Bilaterálne akademické fórum SR - FR v perspektíve zahraničnej politiky SR" je jedným z výstupov aj Zborník vedeckých príspevkov s názvom Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie.

Projekt bol financovaný prostredníctvom dotácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MVZP/2016/40 o poskytnutí dotácie na projekt).

Publikácia je dostupná v knižnici ako aj v študovni Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.