Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

IDEA

Projekt IDEA
“Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE”

Číslo projektu: Erasmus+ 2019-1-HR01-KA203-060992
Webstránka projektu: www.ideadigital.eu
Trvanie projektu: 1. november 2019 – 31. október 2021

Popis projektu

Projekt IDEA má nasledovné ciele:

  • Zmapovať dynamiku digitálneho podnikania jednak v krajinách, ktoré participujú na projekte ako aj celkovo v Európe so zámerom identifikovať spoločné trendy, výzvy, najlepšie praktiky a používané nástroje.
  • Podporiť digitálne a podnikateľské zručnosti študentov vysokých škôl a to tým, že sa pre nich vytvorí sada inovatívnych materiálov a zdrojov, ktoré prispejú k rozvoju ich digitálnych zručností tak, aby ich mohli aplikovať v podnikaní.
  • Zvýšiť povedomie medzi vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami o potenciáli digitálnych a podnikateľských zručností a ich úlohách ako kľúčových faktorov úspechu.

 

Obsahom projektu sú nasledovné aktivity:

  • Vytvorenie platformy otvorených vzdelávacích zdrojov v 7 jazykoch.
  • Vytvorenie súhrnnej správy obsahujúcej zmapovanie dynamiky digitálneho podnikania na úrovni Európy.
  • Vytvorenie e-learningových materiálov pre študenotv, zameraných na tréning digitálneho podnikania ako faktora ich podnikateľského úspechu.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Riešitelia: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.; Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

Partneri: Sveučilište u Dubrovniku – UNIDU (Chorvátsko), Italian Development Partners - IDP (Taliansko), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires - IHF (Belgicko), Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko), S.C. Malgrande Solutions S.R.L. (Rumunsko), Internet Web Solutions SL (Španielsko), Ekonomski Institu Zagreb (Chorvátsko), Hrvatski Telekom (Chorvátsko), Wyszsa Szkola Informatyki i Zarzadzania z Siedziba w Rzeszowie (Poľsko).

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.