Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ENDURANCE

Projekt ENDURANCE
“Entrepreneurial Capacity-building for Sport”
Číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078223
Webstránka projektu: www.enduranceproject.eu
Trvanie projektu: 1. november 2020 - 31. október 2022

Stránka projektu z platformy výsledkov Erasmus+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-SK01-KA202-078223

Popis projektu

Zámerom projektu ENDURANCE je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané. Tieto dve oblasti zväčša nie sú súčasne prítomné v odbornom vzdelávaní a príprave ako účinne prepojené oblasti so synergickými väzbami. Podnikateľské kompetencie sú veľmi potrebné vzhľadom na nedostatočné podnikateľské vzdelávanie a nedostatok špecifickej odbornej prípravy v oblasti podnikania v športovo orientovaných odboroch.

Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

  1. Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
  2. Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
  3. Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
  4. Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
  5. Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE

Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Riešitelia:
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Oskar Karlík
Riešitelia z FTVŠ UK:
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Partneri:

Comenius University in Bratislava - Slovensko (koordinátor projektu)
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Fínsko
Asociacia za razvitie na bulgarskiasport - Bulharsko
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires - Belgicko
IDP SAS Di Giancarlo Costantino (Italian Development Partners) - Taliansko
Internet web solutions sl - Španielsko
Sportska zajednica Grada Poreča - Chorvátsko
Súkromná stredná športová škola, M.C. Sklodowskej 1, - Slovensko

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.