Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

INFORM

Promotional video for the INFORM project is available on https://www.youtube.com/watch?v=jVCxjQ9WwrY

INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system (INFORM)

Projects / Legal Analysis
Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement: № 763866
Acronym: INFORM
Period: October 2017 - March 2019
More Information about Project

 

Head of the research FM CU team: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.

Description
INFORM gathers 10 partners from 10 EU Member States, uniting them with the mission to bring more awareness and light on the on-going pan-European data protection reform. The project is designed to contribute to the effective and coherent application of the General Data Protection Regulation (GDPR) and to facilitate the implementation and practical application of Directive (EU) 2016/680. Under the coordination of Law and Internet Foundation, the project will cater to the training needs of the judiciary, legal practitioners, and court staff and present them with a comprehensive overview of the new EU data protection legislation.

The project concept is to reach the judiciary, legal practitioners and court staff utilising train-the-trainer approach. INFORM will engage trainers, empowering them with tailor-made materials and customised training methodology. The project team will also develop an e-Learning programme to directly involve target groups. In addition, the partners will dedicate efforts to raise the overall awareness about the on-going data protection reform and streghten data subjects’ rights.

The project is implemented with the support of the Justice Programme of the European Commission under Grant Agreement № 763866.

INFORM Partners:
Research Center for Law and Information Technologies (Bulgaria) - http://www.netlaw.bg/en - Coordinator / Bulgarian NGO & Research centre

Corvinus University of Budapest (Hungary) - www.uni-corvinus.hu - Partners / Education
Inthemis (France) - www.inthemis.fr - Partners / Centers for Law of ICT
Univesity of Cyprus (Cyprus) - www.ucy.ac.cy/en/ - Partners / Education
Centre for Law in the Information Society, Leiden University (The Netherlands) - www.law.leiden.edu/organisation/metajuridica/elaw/ - Partners / Centers for Law of ICT
Institute of Legal Information Theory and Techniques (Italy) - www.ittig.cnr.it/ - Partners / Centers for Law of ICT
Comenius University (Slovakia) - uniba.sk/en/ - Partners / Education
Georg-August-Universität Göttingen (Germany) - www.uni-goettingen.de/en/ - Partners / Education
Research Center for Legal and Economic Issues of Electronic Communication (Poland)  - cbke.prawo.uni.wroc.pl/ - Partners / Centers for Law of ICT
Masaryk University (Czech Republic) - www.muni.cz/ - Partners / Education

INFORM Workshop v dňoch 12.-13. februára 2019

Vážené dámy a páni,

ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na základe nášho pozvania zúčastnili INFORM Dňa, ktorý sme na Fakulte managementu UK v Bratislave organizovali pre SR dňa 20.6.2018 v rámci našej účasti na projekte EU INFORM a svojou účasťou prispeli k úspechu tohto podujatia.

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na ďalšie naše podujatie organizované v rámci toho istého projektu a to na Workshop ktorý bude na Fakulte managementu UK v Bratislava v dňoch 12.-13. februára 2019.
Jeho hlavným cieľom je pripraviť trénerov na problematiku GDPR v rámci kurzov pre pracovníkov súdov. Pre vybraných účastníkov, projekt EU/INFORM zabezpečí pokrytie všetkých nákladov spojených s účasťou na tomto 2-dňovom podujatí. Zároveň by sme vás chceli informovať, že náš projekt organizuje aj ďalších 5 workshopov v iných členských krajinách nášho konzorcia. Okrem tohto nášho ide o tieto ďalšie workshopy a to:
Gottingen (SRN) pre sudcov 20.-21. 9. 2018
Sofia (Bulharsko) pre právnikov všeobecne 11.-12. 10. 2018
Brno (ČR) pre pracovníkov súdov 29.-30. 11. 2018
Leiden (Holandsko) pre sudcov 3.-4. 12. 2018
Wroclaw (Poľsko) pre právnikov všeobecne 17.-18. 1. 2019
Na tieto workshopy v zahraničí máme možnosť vyslať vždy jedného účastníka zo SR a tak isto všetky náklady účasti budú plne hradené projektom INFORM.
V prílohe prikladáme oficiálnu pozvánku ako aj predbežný program workshopu v Bratislave. Rovnaký typ workshopu má vždy rovnaký program.
Ďalšie informácie ako aj program workshopov Vám poskytneme na požiadanie. Vopred by sme vás chceli informovať že celý program bude prebiehať v anglickom jazyku, rovnako aj všetky materiály, preto od vybraných účastníkov sa očakáva aktívna znalosť angličtiny.
Prosíme záujemcov, aby nám svoj záujem o účasť oznámili na túto emailovú adresu: martina.drahosovafm.uniba.sk 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


INFORM projekt team