Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PODUJATIE Týždeň zodpovednosti 2021

Týždeň zodpovednosti 2021

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sa tento rok konal už piaty ročník  podujatia venujúceho sa témam udržateľnosti a zodpovednosti s názvom „Týždeň zodpovednosti“.

Tematicky toto podujatie súviselo so zameraním projektu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Prebehlo počas týždňa od 26.4. do 30.4.2021 v online forme. Organizačne toto podujatie zabezpečovala členka APVV-16-0091 tímu doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. V rámci Týždňa zodpovednosti prebehlo 16 podujatí osvetového a vzdelávacieho charakteru.
Obsah podujatia je tu: Harmonogram týždňa zodpovednosti
Na tomto podujatí dňa 27. apríla 2021 vystúpila
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. s prezentáciou O zodpovednosti podnikov.
Toto vystúpenie bolo koncipované ako vzdelávacia aktivita pre študentov FM UK v Bratislave ako aj širšiu verejnosť, ktorá sa mohla zapojiť online formou. V rámci prednášky sa prof. Lašáková zamerala na vysvetlenie Freemanovej Teórie stakeholderov podniku s prepojením na príklady z kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov výskumu APVV-16-0091 zo slovenského podnikateľského prostredia.