Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vznik Centra

Vznik Centra pre podnikateľskú etiku na FM UK

Dňa 7. júna 2021 rozhodnutím AS FM UK vzniklo na FM UK v Bratislave Centrum pre podnikateľskú etiku. Ide o prvé vzdelávaco-poradenské centrum v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku. Centrum bude realizovať primárne tieto aktivity: 

  1. poskytovať poradenstvo pre študentov v oblasti dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave, 
  2. organizovať workshopy pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov týkajúce sa podnikateľskej etiky a etiky vo výskumnej a publikačnej činnosti, 
  3. spolupracovať s vedecko-pedagogickými pracoviskami fakulty a poskytovať im konzultácie v oblasti publikačných výstupov týkajúcich sa etiky, 
  4. zabezpečovať spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti výučby podnikateľskej etiky, 
  5. poskytovať vzdelávanie v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty a verejnosť, 
  6. poskytovať poradenstvo v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty. 

Propagácia vzniku Centra podnikateľskej etiky na FM UK