Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop Etické linky

Workshop Etické linky / whistleblowing – 26.11.2020

V spolupráci so Slovak Compliance Circle (SCC), jedným z odberateľov projektu č. APVV-16-0091, zorganizoval výskumný tím aj štvrtý workshop zo série workshopov na tému Etický program.
Workshop s názvom Etické linky / whistleblowing sa konal dňa 26. novembra 2020 od 15:00 do 17:00 v online forme (MS Teams). Napriek tomu, že téma workshopu je náročná na diskusiu, zaznamenali sme veľký záujem manažérov o daný workshop. Zapojilo sa viac ako 20 manažérov z podnikovej praxe, ktorí sa venujú rozvoju etiky vo svojich podnikoch. Jedným z cieľov workshopu bolo získať spätnú väzbu ohľadom zavádzania etických liniek tak, aby spĺňali požiadavky regulácií k ochrane whistleblowerov a osobných údajov, ale tiež prispievali k otvorenej organizačnej kultúre, v ktorej sa diskutuje o etických problémoch a dilemách a poukazuje sa na ne.
Diskusiu moderovali p. Ľ. Vandáková (SCC/HB Reavis), p. N. Roštek (SCC) a prof. A. Remišová (FMUK), diskusia bola zaznamenávaná. Odpovede manažérov na otázky, ktoré pripravila prof. Remišová, sa zohľadnia pri ďalšom precizovaní Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre organizácie podľa počtu zamestnancov (hlavný cieľ projektu).