Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop Etický kódex

Workshop Etický kódex – 12.11.2020

Združenie Slovak Compliance Circle (SCC), jeden z odberateľov projektu č. APVV-16-0091, zorganizovalo v spolupráci s riešiteľským kolektívom projektu tretí workshop zo série workshopov na tému Etický program.
Workshop s názvom Etický kódex sa uskutočnil dňa 12. novembra 2020 od 15:00 do 17:00 v online forme (MS Teams). Záujem podnikovej sféry o tento workshop bol obrovský, zúčastnilo sa ho viac ako 30 manažérov. Jedným z cieľov workshopu bolo získať spätnú väzbu ohľadom tvorby a implementácie etického kódexu od ľudí, ktorí sa profesne venujú etickému rozvoju podnikov, resp. majú skúsenosti s etickými kódexami a ich zavádzaním do praxe. Za týmto účelom pripravila pre účastníkov prof. Remišová sériu otázok.
Diskusiu moderovali p. Ľ. Vandáková (SCC/HB Reavis), p. N. Roštek (SCC) a prof. A. Remišová (FMUK), diskusia bola zaznamenávaná. Odpovede na otázky a ďalšie názory účastníkov workshopu budú zohľadnené pri ďalšom precizovaní Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre organizácie podľa počtu zamestnancov (hlavný cieľ projektu).