Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Príhovor členom PAS

Príhovor prof. PhDr. Anny Remišovej, CSc. členom PAS v apríli 2021 o dôležitosti etiky medzi podnikateľmi navzájom aj do vnútra ich obchodných spoločností. Celé znenie tu:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788437638094356480/ https://www.facebook.com/alianciapas.sk https://pas.blog.sme.sk/c/559746/o-doveryhodnosti-a-etike-v-podnikani.html https://www.alianciapas.sk/2021/04/20/o-doveryhodnosti-a-etike-v-podnikani/