Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Infografika

Ak citujete údaje z tohto materiálu, prosíme uveďte tento zdroj: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Výsledky výskumu v projekte APVV-16-0091 - Infografika (2020).

Výsledky výskumu - Komplexný prehľad - Infografika