Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dni etiky NBS

Prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. vystúpila s pozvanou prednáškou „O etike, kultúre a podnikateľskej etike“ na pôde Národnej banky Slovenska. Prednáška sa uskutočnila na pozvanie p. Ing. Jána Ondu, riaditeľa odboru, odbor kancelárie guvernéra NBS v rámci podujatia Dni etiky NBS (19. – 21. 10. 2020), ktorými sa NBS zapojila „do celosvetovej iniciatívy Global Ethics Day 2020 poskytujúcej organizáciám na celom svete možnosť realizovať aktivity, ktoré prinajmenšom na jeden deň vyzdvihnú etiku“.