Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Týždeň zodpovednosti

Informácia k podujatiu Týždeň zodpovednosti

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sa tento rok konal už štvrtý ročník študentského podujatia venujúceho sa témam udržateľnosti a zodpovednosti, tentokrát s názvom „Týždeň zodpovednosti“. Tematicky toto podujatie súviselo so zameraním projektu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Prebehlo počas týždňa od 27.4. do 30.4.2020, s ohľadom na epidemiologický vývoj, výlučne vo forme online. Týždeň bol pôvodne plánovaný ako pomerne interaktívny týždeň s rôznymi aktivitami, workshopmi, či prednáškami prebiehajúcimi prezenčne v priestoroch fakulty. V pôvodnom móde sa Týždeň zodpovednosti uskutočniť nemohol a preto bolo pre zapojených študentov aj vyučujúcu veľkou výzvou „preklopiť“ ho do online priestoru. Jednotlivé podujatia boli otvorené pre celú fakultu so snahou zapojiť aj ľudí mimo FM UK. Takmer všetky podujatia prebehli prostredníctvom MS Teams a mali rôzny charakter, prednášky, diskusie s pozvanými hosťami, kvíz a pod.

Celkovo prebehlo 11 podujatí, pričom ich nosnou témou bola zodpovednosť: zodpovednosť jednotlivca (s ohľadom na jeho občianske práva a povinnosti aj v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako aj zodpovednosť jednotlivca s ohľadom udržateľnosť nášho konania a spôsobu života), ale aj zodpovednosť na úrovni podnikov (s ohľadom na aspekty udržateľnej produkcie a spôsobu podnikania).

Účasť na podujatiach dosiahla v priemere okolo 70 účastníkov (na niektorých podujatiach počet účastníkov presiahol 100), čo možno hodnotiť veľmi pozitívne. Odozva na celý Týždeň zodpovednosti bola veľmi dobrá a z dotazníka spätnej väzby vyberáme niekoľko odpovedí, ktoré dodávajú elán takéto aktivity realizovať aj v budúcnosti, hoci aj formou online:

„Nemám čo vytknúť prednášky boli inšpirujúce, zaujímavé a obsiahle k daným témam. Jednu vec ktorou by som to možno vylepšila by bolo zapnutie študentských kamier, aby boli diskusie o to zaujímavejšie keď sa uvidíme.“

„Celý týždeň bol podľa mňa super a taktiež aj prezentujúci boli veľmi dobre pripravení a tým pádom mali všetky prednášky svoju úroveň. Mohlo by sa aj viac takýchto podujatí počas semestra realizovať. :)“

„Veľká vďaka doc. Stachovej za toto podujatie. Pomáhate nám otvoriť oči a zmeniť naše správanie k lepšiemu.“

„Je to fantastická akcia. Ja by som nemala čas a energiu takéto niečo zrealizovať. Chcem popriať organizátorom veľa síl do ďalších ročníkov a veľa zdaru! Dúfam, že sa z toho časom stane tradícia, bez ktorej si fungovanie FMUK nebudeme vedieť predstaviť.“

„Z týždňa zodpovednosti som bol veľmi milo prekvapený. Na väčšinu prednášok, ktorých som sa zúčastnil, by som prišiel opäť aj vo svojom voľnom čase...“

„Tieto podujatia mali v mojich očiach význam, zapôsobili pretože sme spoločne so spolužiakmi o nich následne dosť komunikovali, vďaka patrí ľuďom, ktorí si dali tu námahu a prispeli k ich uskutočneniu :)“