Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BPUG™ SLOVENSKO

Fakulta managementu spolupracuje so spoločnosťou BPUG ako odborný partner.
Profesné združenie BPUG (Best Practice User Group) Slovensko je nezávislé občianske združenie projektových manažérov, ktorí sa chcú rozvíjať vo svojej odbornosti a vo voľnom čase sa radi stretnú s inými odborníkmi na projektové riadenie aby si vymenili svoje skúsenosti a znalosti.

Zoznam podujatí

BMP a INDUSTRY - Business Process Management (BPM) ako nástroj na efektívnu transformáciu organizácie a jeho úloha v transformácii na INDUSTRY 4.0.
26.6.2018

Zoznam konferencií
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOVTM

8. konferencia

7. konferencia

6. konferencia