Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

BPUG™ SLOVENSKO

Fakulta managementu spolupracuje so spoločnosťou BPUG ako odborný partner.
Profesné združenie BPUG (Best Practice User Group) Slovensko je nezávislé občianske združenie projektových manažérov, ktorí sa chcú rozvíjať vo svojej odbornosti a vo voľnom čase sa radi stretnú s inými odborníkmi na projektové riadenie aby si vymenili svoje skúsenosti a znalosti.

 

Zoznam konferencií
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOVTM

Ako projekty menia – nemenia nás a naše okolie
13.4.2018 - na Fakulte managementu UK

Pozvánka

Program konferencie


Konferencia PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™(e-projekty)