Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

7. konferencia BPUG

Konferencia Ako projekty menia – nemenia nás a naše okolie

V Bratislave 15.3.2018

 

Pozvánka

Vážená pani, vážený pán,

Dňa 13.4.2018 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí siedmu konferenciu pod názvom

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
Ako projekty menia – nemenia nás a naše okolie

Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, nakoľko si uvedomujeme potrebu úzkej spolupráce univerzít a komerčných organizácií.

Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 7. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní.

Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk , kde nájdete všetky informácie o podujatí.
Účastníci konferencie a pracovného stretnutia môžu získať 5.5 PDU.

Program: www.bpug.sk

Registrácia: https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/70/

Vstupné:

Študenti:10€ / Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zadarmo / Ostatní:30€

Tešíme sa na Vašu účasť!

Martina Drahošová
martina.drahosovabpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia