Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

6. konferencia BPUG

Konferencia PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™(e-projekty)

Dňa 26-27.4.2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí šiestu konferenciu pod názvom PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ (e-projekty).


Súčasťou konferencie je i pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2017 a bude venované tvorbe a riadeniu inovácií na základe metodiky TRIZ - inovatívne riešenie technických problémov pod vedením experta svetového formátu: profesora Vladimira Petrova, z Plekhanov Russian University of Economics (PRUE).

Príďte sa inšpirovať ako riešiť zdanlivo zložité problémy (úlohy)!

Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Záštitu nad podujatím prebral rektor Univerzity Komenského, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí.

Program:

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program__konferencie_BPUG_2017.pdf